Het ‘succes’ van de huidige wethouders ligt hem niet in het feit dat ze zo druk zijn met de beleidsterreinen Armoede, Bijstand en Onderwijs, maar vooral in het verplaatsen en doorschuiven van problemen zoals de tippelzone, opvang verslaafden en drugsuitdeelpunten. Hierbij heeft het college van D66, GroenLinks, VVD en de SP ervoor gekozen een deel van deze dossiers gewoonweg te dumpen in het gebied aan de ‘andere kant’ van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Stadsbelang Utrecht fractievoorzitter Cees Bos: “Het stadsbestuur veegt zijn straatje schoon ten koste van de wijken Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. De opvang van verslaafden in de Leidsche Maan, woonruimte voor onaangepasten (de Skaeve Huse) maar ook stadse plannen voor windmolens in Rijnenburg worden doorgedrukt. Wat is de volgende stap? Krijgt Leidsche Rijn een Wiet Drive-Inn?”

Toen de fractie van Stadsbelang Utrecht in de zomer van 2017 werd geconfronteerd met plannen de tippelzone van de Europalaan te verhuizen naar een locatie dicht bij het centrum van Leidsche Rijn, direct naast woonbuurten Langerak, Parkwijk en De Meern, was wat ons betreft de maat vol.

Cees Bos: “Wij hebben toen 11.000 kaarten verstuurd naar bewoners van deze buurten. Samen met bewoners heeft Stadsbelang Utrecht toen de tippelzone kunnen tegenhouden. Andere partijen hoorde je niet!”

 

Voor wie is de gemeente er eigenlijk?

Stadsbelang Utrecht is voor een veilige stad, waar ruimte is voor initiatieven van inwoners. Hierbij moet rekening gehouden worden met de belangen en zorgen van iedereen. De gemeente moet probleemdossiers gelijk verdelen en niet alles in een wijk proppen. Dat het college en coalitiepartijen VVD, GroenLinks, D66 en SP dat willen doen, is belachelijk.

 

Wat wil Stadsbelang Utrecht?

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet en werkt aan een veiligere stad. Probleemdossiers moeten gelijk verdeeld worden over de stad, om een dumpplaats van dit soort dossiers te voorkomen. Utrechters hebben zich duidelijk uitgesproken over deze wens, het college luistert niet en gaat door met haar eigen plannen.

Naast Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn hebben ook andere wijken en buurten veel te veel probleemdossiers toegeschoven gekregen. Het gemak waarop bijvoorbeeld de Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met het Zandpad, of recentelijk nog een tijdelijk asielzoekerscentrum in het toch al zwakke Overvecht zijn hier voorbeelden van. Stadsbelang Utrecht heeft geprobeerd om betere spreiding van kleine asiel-opvanglocaties over wijken te realiseren. Helaas was dit tevergeefs.

Een ander voorbeeld is het plan om een drugsuitdeelpunt te realiseren op de Wittevrouwenkade. Binnen een straal van een paar meter is daar ook een opvangcentrum en een school voor probleemjongeren, een opvangcentrum voor zwaar verslaafden, en de wietboot. Het lijkt wel een hotspot voor probleemdossiers te worden in de stad.

Stadsbelang Utrecht raadslid Stephan Oost: “Utrecht dient hoofdpijndossiers gelijkmatig over de gemeente te verdelen. Draagvlak en draagkracht onder de bewoners moet hiervoor het uitgangspunt te zijn. Daar gaat Stadsbelang Utrecht zich dan ook voor inzetten de komende vier jaar. Deze dossiers zijn een uitdaging voor alle Utrechters.”