Hedenmorgen zijn de Utrechtse gemeenteraadsfracties geïnformeerd over het feit dat de contracten met de beoogd ontwikkelaar/belegger van het nieuwe Zandpad, BeJa Accomodaties B.V. uit Hogeveen zijn ontbonden. Het college oordeelt dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar dat in of met de (on)roerende zaken waarop de vastgoeddeal betrekking heeft mede strafbare feiten zullen worden gepleegd.

Fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht Cees Bos: “Diep triest is het, te moeten constateren dat de ontwikkelaar/verhuurder dusdanig besmet is dat er moet worden geconstateerd dat het aannemelijk is dat er strafbare feiten zullen worden gepleegd met de panden op het Nieuwe Zandpad.”

Utrecht is weer terug bij af
Het hele proces in de zoektocht naar een nieuwe ontwikkelaar/eindbelegger moet weer worden opgestart. Er moet worden bekeken of Stichting Non Nobis, de andere inschrijver zijn eerder gedane bod gestand wil doen, dan wel dat er weer een nieuwe tender moet worden uitgeschreven. De uiteindelijk geselecteerde partij zal ook weer de Bibob-procedure moeten doorlopen, met daarmee gepaard gaande procesrisico’s. Hierdoor treedt er extra vertraging op. De gemeenteraad zal hierover op korte termijn worden geïnformeerd door het college.

Onmogelijke deal
Stadsbelang heeft geen vertrouwen in een goede afloop van het Nieuwe Zandpad. Een bevriende belegger heeft de fractie van Stadsbelang Utrecht al eens gesteld dat professionele eindbeleggers weg zullen lopen voor een investering in prostitutievastgoed. “Geen bank wil dit financieren, en als je het al gefinancierd krijgt droogt de financiering voor andere projecten snel op. Dus trek je reeds besmette partijen aan, of een ideële partij, maar die hebben ook grote moeilijkheden met de financiering van zo’n project.”, aldus die belegger

Pad van onoverkomelijke hobbels
Wat Stadsbelang Utrecht betreft is de realisatie van het Zandpad een pad van onoverkomelijke hobbels. Professionele beleggers blijven weg, we trekken besmette partijen aan. Het is onze overtuiging dat ideële partijen zonder hulp van de gemeente de financiering ook niet kunnen invullen en dat willen we niet. Ook het feit dat de vraag naar raamprostitutie volledig verdwenen is in Utrecht, geeft ons de overtuiging dat de realisatie en een gezonde exploitatie van het Nieuwe Zandpad zo goed als onmogelijk is.

“Wij zagen dit al in, laat nu het college dit ook in gaan zien. Stop met het trekken aan dit dode paard genaamd “nieuwe Zandpad”. Kijk of er een andere bestemming mogelijk is van de bouwrijp gemaakte grond en leg dit hoofdpijndossier op een plek waar de zon niet schijnt”, aldus Stadsbelang Utrecht fractievoorzitter Cees Bos.