Utrecht heeft nogal wat zwakke of negatieve grondexploitaties. Grondexploitaties die onder water staan. Stadsbelang adviseert om bij onvoldoende ontwikkelmogelijkheden de individuele grondexploitaties te sluiten. Deze onbalans staan ontwikkeling in de weg van realisatie van andere koop- en huurwoningen.

Is het omdat er verkeerde sociale woningen staan geprogrammeerd of andere ‘niet’ ontwikkelingen? Wat Stadsbelang Utrecht betreft worden er meer woningen ontwikkeld om de grondexploitaties te versterken. Wat ons betreft komen er meer middeldure beleggershuurwoningen en koopwoningen.

Motie 69 is overgenomen door het college.