Een commissiebrief van het college, betreffende de verkeersveiligheidsaanpak, was voor Stadsbelang Utrecht D66, Groenlinks en VVD aanleiding een raadsinformatiebijeenkomst en een commissievergadering te organiseren.
Stadsbelang Utrecht maakt zich, samen met genoemde fracties, namelijk zorgen over de voortgang van projecten, over signalen betreffende participatietrajecten en de communicatie. De aanleiding hiertoe is triest, maar wel een gegeven.

“Ik vraag al sinds 2010 om verkeerskundige oplossingen voor knelpunt Meernbrug/Meerndijk/Zandweg en sinds 2011 voor knelpunt busbaan Vleuterweide. Ook de Wijkraad Vleuten De Meern, burgers, initiatiefgroepen en andere partijen vragen dit. Zes jaar, een dodelijk verongelukte en meerdere zwaargewonde mensen later, kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat er totaal niets is gebeurd. Daar ben ik goed pissig over”, aldus Stadsbelang Utrecht fractievoorzitter Cees Bos

Niets gebeurd en niet meer dan niets
Vanaf 2014 heeft Stadsbelang Utrecht deze verkeersveiligheidsproblemen minstens tien keer in commissieverband genoemd en er vragen over gesteld, waarop steevast vage, vertragende, afwijzende of lege antwoorden van het college volgden. Stadsbelang Utrecht is ook bij de verkeerskundigen van de gemeente geweest. Het resultaat is dat er niets gebeurd is, en niet meer dan niets.

Verkeerde maatregelen
vicuslaanIn de andere buurten van Leidsche Rijn gebeurt ook niets, of worden juist de verkeerde maatregelen uitgevoerd, in Terwijde wordt bijvoorbeeld een verkeerde aanpassing van een kruising bij de Rijnkennemerlaan uitgevoerd. En op de Vicuslaan werd een veilige automobieloversteek aangelegd, terwijl er volgens het verkeersbesluit een veilige fietsers/voetgangersoversteek van De Woerd naar het Lint had moeten komen.

Stroperigheid troef
Zoals bij zo veel voornemens van de gemeente, gaat de uitvoering van plannen traag, lopen participatietrajecten te lang, wordt er niet aan verwachtingenmanagement gedaan en meer van dergelijke inefficiënte zaken. Met als gevolg dat knelpunten veel te laat worden aangepakt, zoals de fietsoversteek Parkzichtlaan. Ellenlange stroperigheid lijkt het kenmerk van gemeentelijke processen.

Cees Bos: “Ik kan me de frustratie van de voorzitters van de wijkraad Vleuten De Meern en Leidsche Rijn, burgers en initiatiefgroepen goed voorstellen. Ik heb mezelf vaak de vraag gesteld wat het probleem is van het college, de wethouder en haar ambtenaren. Zijn het de niet toereikende middelen, is het onwil of is het onkunde?”

Een paar dagen geleden lag er plots een document op de mat, dat duidelijkheid schiep. Het was een Schrikbarend introspectief verslag, naar het functioneren van de afdeling verkeer en mobiliteit. De afdeling geeft aan dat er veel dingen goed gaan, maar zij durft ook de hand in eigen boezem te steken, door aan te geven waar het aan schort. Wat blijkt: er is onvoldoende capaciteit en er zijn onvoldoende middelen om met een goede bezetting en tot een goede uitvoering te komen.

Aanbevelingen Stadsbelang
Tijdens de commissievergadering van vandaag hebben wij het college de volgende opdracht meegegeven:
1. Voorkom participatie als dit nodig is
2. Schep duidelijke kaders in verwachtingen en doorlooptijd
3. Stel prioriteit bij de aanpak van knooppunten, ook in Vleuten De Meern en Leidsche Rijn
4. Houd vast aan besluiten en afspraken.

Dat hiervoor extra middelen moeten worden vrijgemaakt, dat is een gegeven. Dat kan door een aantal maatregelen te faseren of het budget te vergroten. Dan kost het maar geld, bewoners mogen niet de dupe worden.

Ook hebben wij het college en de wethouder introspectie op het eigen functioneren aangeraden. Wij hopen dat het gemis aan bestuurlijke kunde tijdelijk is.

Naar aanleiding van de bespreking heeft het college, de wethouder beterschap belooft. Of het persoonlijke advies wordt genomen is de vraag.