Onderwijs, de verantwoordelijkheid van school en ouders

Stadsbelang Utrecht staat voor een onderwijsstelsel waar iedereen de kans wordt geboden om zich te ontwikkelen. De primaire verantwoordelijkheid voor de schoolcarrière van het kind ligt bij de ouders, de gemeente helpt en faciliteert waar het kan.

STADSBELANG UTRECHT ZET IN OP:

  1. Vroegtijdige signalering van taalachterstand bij 0 tot 4 jarigen via consultatiebureau en peuterspeelzaal leidt tot een vroeg- en voorschools educatietraject
  2. Ouders de vrije keuze hebben om hun kinderen in een andere wijk op een basisschool in te schrijven.
  3. Een gegarandeerd gezond binnenklimaat in de scholen.
  4. Actiever betrekken van ouders bij de ontwikkeling en leerprestaties van hun kind.
  5. Reductie van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten.
  6. Ondersteuning van beleid gericht op het gebied van universitaire summerschools.