‘De Meern verdient beter’. Met die woorden benadrukte lijsttrekker Cees Bos van Stadsbelang Utrecht het al eens in een notitie naar de gemeenteraad: het centrumgebied van De Meern verdient goed onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke panden en de leegstand in dit deel van het dorp moet worden bestreden.
Meer dan 20 jaar gedoe over het creëren van een centrum voor De Meern zorgde ervoor dat hier sprake is van verloedering en achterstallig onderhoud.  Inmiddels is zeker dat het Mereveldplein toch z’n centrale winkelfunctie blijft behouden en door het Centrumplan De Meern is een streep gezet. Tijd om dit gebied nu dus een flinke boost te geven, zegt Bos, het mag niet aan z’n lot worden overgelaten.

Bos: “Uiterlijk in 2018 moet dit gebied op orde zijn. We moeten het aanpakken. En dat geldt ook voor de plek waar voormalig restaurant Rhenomare staat, die verbrande pukkel aan de Meerndijk. De gemeente moet over de brug komen en welwillend meehelpen zoeken naar een oplossing voor dit terrein dat in de knel is komen te zitten door de HOV-busbaan en de niet te prijzen gemeentelijke begeleiding van de ondernemer bij de herontwikkeling van dit terrein. Woningbouw is hier gewenst, dat is een aanwinst voor de omgeving en dat verdient De Meern.”
Tegelijk met een opknapbeurt voor De Meern wil Bos ook nu wel eens weten hoe het verder moet met de Meernbrug. Dat moest vanwege het Hart van de Meern een nieuwe brug worden, maar dat gaat niet door.
De brug wordt nu opgeknapt en door er een paar fietspaden ‘aan te hangen’ zou hij     volgens de gemeente Utrecht weer jaren mee kunnen. Bos: “Ik weet het niet. Want druk blijft het op de brug en de aan beide kanten van de brug bestaande gecompliceerde kruisingen van fiets, auto, voetganger en busverkeer zijn niet veilig.”
Bos wil nader onderzoek: “Is het voor de bevordering van de veiligheid voor onze fietsers en voetgangers niet verstandigerom vervoersstromen verder uit elkaar te halen?!”