Geen tunnel

De gemeente heeft de nieuwe visie gepresenteerd voor het stationsgebied. Het gaat hier om de westkant van het station dat tegen de wijk Lombok aan ligt. In het verleden is er een referendum gehouden over dit gebied. Toen kozen de bewoners van Utrecht voor een tunnel. Boven deze Westplein tunnel zou dan een voetgangersvriendelijke zone komen. Nu is dit plan van de baan omdat het te veel gaat kosten.

Vaag

Stadsbelang Utrecht vindt deze visie uitblinken in vaagheid en onbesproken kaders. Het enige waar de visie wel duidelijk over is, is het schrappen van de tunnel, het verder inperken van vervoerbewegingen door het terugbrengen van de maximum snelheid en rijstroken.
Wij kunnen echter voorwaardelijk instemmen met deze visie als bij de uitwerking in de structuurplannen kan worden voldaan aan de invulling van de volgende uitgangspunten:

  • Financiële haalbaarheid; de ontwikkelingen moeten zoveel als mogelijk aan de markt gelaten worden.
  • De economische vitaliteit van de ondernemers in de binnenstad mag niet onder druk komen te staan door toekomstige ontwikkelingen.
  • De gestelde uitgangspunten ten aanzien van het reduceren van het aantal vervoersbewegingen moeten worden gerealiseerd. Dit moet overigens geen waterbedeffect hebben op de andere toegangswegen naar de stad dus dat de verkeersdruk zich verplaatst.
  • Er moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar coproductie samen met bewoners tijdens het planproces.