Veel van de allernieuwste dieselauto’s presteren slecht op de uitstoot van stikstofoxiden. Zelfs slechter dan de oudere modellen onder de soepelere uitstootnormen die vanaf het jaar 2000 golden. Het betekent dat sommige diesels die nu worden verkocht vervuilender zijn dan de dieselauto’s die voor 2001 gangbaar waren. Dit staat in nieuwsberichten in de Volkskrant en het Financiële Dagblad van 25 september jl. De redenen die hiervoor genoemd worden zijn dat autofabrikanten creatief omgaan met de regels en dat auto’s die eenmaal zijn goedgekeurd, niet worden onderworpen aan een praktijktest.

Hoe zit het dan met de sinds dit jaar opgelegde milieuzone door de gemeente Utrecht? Stadsbelang Utrecht vindt het oneerlijk dat dieselauto’s van voor 2001 geweerd worden nu uit praktijkonderzoek blijkt dat dieselauto’s van na 2001 even slecht presteren op uitstoot of nog erger. Wij vinden dat met het oog op deze nieuwe feiten de milieuzone opgeheven kan worden. Zelfs dat de uitgeschreven boetes aan dieselauto’s mogen worden geschrapt.

Als het college deze mening niet deelt met Stadsbelang, vinden wij het logisch dat het college consequent blijft en de milieuzone uitbreidt naar ook de nieuwe diesela uto’s en onderzoekt hoe het zit met de uitstoot van vrachtauto’s en bussen.

De schriftelijke vragen die Stadsbelang gesteld heeft.

Artikel AD/UN