Door het niet doorgaan van de Bieb++ en de Arthouse bioscoop op het Smakkelaarsveld is een andere ontwikkeling op deze locatie gewenst. Utrechtse ambtenaren werken op dit moment hard aan plannen voor het Smakkelaarsveld. De voorkeursvariant van een park wordt hierbij meegenomen.

Stadsbelang Utrecht zou graag zien dat er in het veelal versteende stationsgebied, de ruimte wordt geboden voor een aantrekkelijk park, in combinatie met een functionele ontmoetingsplek voor de stad.
Fractievoorzitter Stadsbelang Utrecht Cees Bos: “Wij zien graag dat een markthal in de scenario’s betrokken wordt, omdat daarmee aan meerdere behoeften invulling wordt gegeven.”

Stadsbelang Utrecht vindt een markt aantrekkelijk omdat het een goede invulling is voor het overgangsgebied van het centrum naar de wijk Lombok. Een markt vormt op deze plek een mooie verbindingsschakel.
Het lost tevens problemen bij de Vredenburgmarkt op. De ruimte voor de weekmarkt is gekrompen. Bos: “Veel bezoekers van de weekmarkt op het Vredenburg hebben ons aangegeven dat zij deze markt onaantrekkelijker zijn gaan vinden. Dit onder andere omdat de ov- en fietsbereikbaarheid te wensen overlaat en zij hun fiets moeilijk kunnen stallen. Ze laten de markt hierdoor links liggen. Voor de marktkooplui betekent dat geleidelijke omzetdaling.”

Een markthal op het Smakkelaarsveld geeft de markt de ruimte. Het is namelijk een plek waar fietsen, in tegenstelling tot Vredenburg, makkelijk gestald zouden kunnen worden. Ligt dichtbij fietspaden, het station en overig openbaar vervoer en biedt de mogelijkheid voor een combinatie met een park en mogelijk appartementen.

Cees Bos: ”Wij denken dat dit een financieel haalbaar plan is. Het zijn commerciële partijen die de plek moeten gaan invullen. Stadsbelang Utrecht heeft bij de behandeling van de Visie op Stationsgebied, Fase twee, hiervoor een voorstel ingediend.”

Zie hier het artikel in de Telegraaf