Wethouder Jansen presenteerde in juni de nieuwe woonvisie voor de stad. De woningmarkt van nu en die van vijf jaar geleden verschillen erg. Cees Bos, fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht: ” We zien dat de huren uit de pan rijzen. Er moet iets gedaan worden om Utrecht bewoonbaar te houden. De woonvisie van 2015 is een stap in de goede richting maar een aantal dingen kunnen beter.”

Utrecht heeft geen tekort aan sociale huurwoningen maar een aanbod dat niet aansluit op de vraag. Gezinnen groeien niet meer maar nemen juist af in grootte. In Utrecht zijn er 90.000 eenpersoonshuishoudens. Dat is 54% van het totaal aantal huishoudens (166.000 in totaal). Deze alleenstaanden wonen overwegend in en rondom de binnenstad.

15.000 HUURWONINGEN TE DUUR EN TE GROOT

Onze sociale woningvoorraad is nog steeds gebaseerd op de oude vraag. Zo zijn er van de 40.000 sociale huurwoningen zo’n 15.000 eengezinswoningen. Een groot deel van de bestaande gezinswoningen van corporaties is te groot voor deze kleine huishoudens en zijn daardoor niet optimaal. Bos: ”We hebben dus te maken met een dubbel probleem; de huurwoningen die er zijn, zijn zowel te duur als te groot. Een dubbele kloof in feite.”

De bouw van passende en betaalbare huurwoningen blijft achter. Woningcorporaties hebben het kapitaal niet om ze te bouwen. Bos: ”De gemeente reserveert grond zodat er op gebouwd kan worden maar dat gebeurt dan niet. Gewoon omdat de corporaties het geld er niet voor hebben.”

Bij de raadsvergadering van 26 november jl. presenteert SBU een aangehouden motie over het omzetten en splitsen van woningen. Bos: “Maak waar het kan van grotere woningen twee kleine units die betaalbaar blijven. Het splitsen van woningen zal niet overal kunnen maar er zijn plekken waar het goed realiseerbaar is. Splitsen is goedkoper dan bouwen. Het grote voordeel is dat je meer mensen een huis geeft dat past. Uiteraard rekening houdend met de leefbaarheid in straten en wijken.”

motie-192-behoud-sociale-huurvoorraad is met een raadsmeerderheid aangenomen