De leegstand van kantoren in Utrecht was vorig jaar 11% van het beschikbare oppervlak. Dat zorgt voor gebouwen die er deels onbeheerd bij staan met alle gevolgen van dien voor de omgeving. Niet onbelangrijk ook is dat eigenaren van deze kantoren in de recessie extra harde klappen krijgen.

Maar zoveel leegstand is niet nodig. Utrecht kan veel meer doen om dit te voorkomen zoals het bevorderen dat eerst bestaande gebouwen worden gebruikt, voordat toestemming wordt gegeven nieuwe kantoren te ontwikkelen.

Nieuwbouw van kantoren moet ook in regionaal verband beter geregeld worden zodat er een betere afstemming plaatsvindt. Stadsbelang Utrecht is het daarom ook eens met voorstellen van de Provincie Utrecht om kantoorontwikkeling aan banden te leggen.

Stadsbelang Utrecht is van mening dat nieuwbouw alleen moet worden toegestaan als het gaat om de vestiging van nieuwe bedrijven van buiten de regio die zo nieuwe werkgelegenheid met zich meebrengen. Dit moet gelden voor het Stationsgebied, Papendorp en delen van Leidsche Rijn.

Stadsbelang Utrecht zet verder in op:

  1. Een strengere aanpak van kantoren op bedrijfsterreinen.
  2. Het stoppen van gemeentelijke inzet die de harde plancapaciteit verhoogt.
  3. Het faciliteren van herbestemming en het stimuleren van ombouw van kantoren naar wonen en andere functies (dit kan worden bevorderd met korte procedures). Alleen niet op die locaties die zich lenen voor gebiedsherontwikkeling.
  4. Het toestaan van nieuwbouw van kantoormeters, indien de ontwikkelaar c.q. ontwikkelende belegger, tweemaal zoveel leegstaande meters sloopt.
  5. Het realiseren van flexibele bestemmingsplannen.
  6. De Onroerendezaakbelasting (OZB) bevriezen voor de komende vier jaar