Kandidaat-raadslid

De fractie van Stadsbelang Utrecht in de gemeenteraad:

 • vertegenwoordigt Stadsbelang Utrecht en haar kiezers in de Utrechtse politiek;
 • draagt de standpunten van Stadsbelang Utrecht uit;
 • stelt de juiste prioriteiten en weet creatief en ondernemend om te  gaan met het uitdragen van standpunten;
 • herkent situaties om de inhoud van Stadsbelang Utrecht relevant en zichtbaar in de media uit te dragen;
 • zorgt voor een goede onderlinge samenwerking (zowel binnen de fractie als met andere fracties) ;
 • organiseert en voert overleggen met burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden over onderwerpen die vallen binnen zijn/haar  woordvoerderschap.

Profielschets kandidaat-raadslid positie 1 tot en met 10
De kandidaten op posities 1 tot en met 10 zijn bij voorkeur direct beschikbaar en geschikt om raadslid te worden. Van hen wordt een actieve en intensieve bijdrage verwacht aan de uitvoering van de campagne van Stadsbelang Utrecht. 

Als kandidaat-raadslid ga jij…

 • je intensief inzetten voor de verkiezingscampagne;
 • de standpunten van Stadsbelang Utrecht actief uitdragen;
 • de fractie van stadsbelang Utrecht in en buiten de raad vertegenwoordigen;
 • meedenken om vrienden van Stadsbelang Utrecht te werven.

Als kandidaat-raadslid heb jij…

 • een kloppend hart voor Utrecht;
 • een analytisch leervermogen;
 • gevoel voor politieke en menselijke verhoudingen;
 • goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • inlevingsvermogen;
 • een stabiele persoonlijkheid.

Als kandidaat-raadslid krijg jij…

 • een Stadsbelang Utrecht merchandise pakket;
 • interne training op inhoud en vorm;
 • de mogelijkheid op Utrecht op nieuwe manieren te leren kennen;
 • een enthousiaste, gemotiveerde werkomgeving.
Solliciteren