Wim Oostveen heeft besloten om de aanklacht tegen Willem Buunk in te trekken. Oostveen:”De beschuldiging van collega Buunk heeft me gegriefd en ik vond het zeer onterecht dat hij deze geuit heeft. Nu er in het presidium uitvoerig over gesproken is, kan ik de aanklacht intrekken.”

Afgelopen week heeft het raadslid van Stadsbelang Utrecht aangifte gedaan tegen voormalig VVD raadslid Buunk omdat deze hem beschuldigde van ‘onvervalste belangenverstrengeling’. De VVD heeft het standpunt van Buunk volledig onderschreven.
Burgemeester Van Zanen heeft een gesprek gehouden met de raadsleden. Stadsbelang had gehoopt dat de uitkomst van het gesprek was geweest dat Buunk zijn woorden introk. Daar is echter geen overeenstemming over bereikt.

Daarop volgend is het voorval in het presidium van de raad besproken. De uitdrukkelijke voorwaarde van Stadsbelang Utrecht was dat een jurist uitspraak doet of er in de betreffende mail, gestuurd namens Ovast, sprake is van onvervalste belangenverstrengeling. Bij inwilliging van deze voorwaarde heeft Oostveen zich bereid getoond om de aanklacht in te trekken.
Fractievoorzitter Cees Bos:”Daarnaast hebben wij in samenspraak met het presidium hoogleraar in staatsrecht Marcel Boogers gevraagd om de casus te beoordelen en advies op te geven. Daartoe geven wij natuurlijk inzage in alle mails die in deze raadsperiode door Oostveen als bestuurder van Ovast zijn verstuurd. We hopen dat hiermee eens en voor altijd welke insinuaties en beschuldigingen dan ook over belangenverstrengeling tot het verleden behoren.”

Vandaag is namens alle Utrechtse fractievoorzitters een gezamenlijke verklaring omtrent het voorval opgesteld.