Stadsbelang Utrecht zet in op steun aan ouderenzorg. Een onbezorgde oude dag is al lang niet meer vanzelfsprekend. Senioren in onze stad maken zich daar zorgen over en die worden door Stadsbelang Utrecht gedeeld.

Maar in de gemeenteraad kan onze partij gelukkig ook iets aan doen want vanaf volgend jaar worden zorgtaken rond ouderen (en de financiering daarvan) overgedragen aan gemeentes. Die stellen dan de spelregels en budgetten vast waarmee organisaties voor wijkverpleging en dergelijke aan de slag kunnen.
Volgens Stadsbelang Utrecht moet er hard aan gewerkt worden om het voor elkaar te krijgen dat senioren zo lang als mogelijk zelfstandig deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Dat ze, eventueel met hulp van mantelzorg of professionele zorg, in hun eigen huis kunnen blijven wonen, maar als een aangepast huis nodig is, die ook geboden wordt.
Uiteraard zijn senioren zelf verantwoordelijk voor hoe ze hun leven invullen, maar daar waar zorg nodig is moet hulp geboden kunnen worden. Dat kan met goede informatie en actieve voorlichting op het gebied van gezondheid, wonen, inkomen, etc. Via die weg zorgt de gemeente ervoor dat de weerbaarheid van senioren verbeterd.
De bereikbaarheid tot de beschikbare hulp dient digitaal te worden geborgd. Liefst geen loketten, inloopspreekuren en wachtlijsten. Buurtteams voor ouderen kunnen heel goed in beeld brengen wie hulp nodig heeft en hoe dat uitgevoerd kan worden met de inzet van bijvoorbeeld wijkverpleging of een sociaal werker.

Een belangrijke rol bij de zorg voor ouderen is weggelegd voor vrijwilligers en mantelzorgers (familie, vrienden, buren). Die hebben recht op ondersteuning bij hun zorg aan ouderen. Stadsbelang Utrecht wil ook dat de mogelijkheid je als vrijwilliger te melden en ingezet te worden meer aandacht krijgt. Vrijwilligerscentrales, maatjesprojecten en projecten in ontmoetings- en activiteitencentra moeten kunnen rekenen op extra faciliteiten.
En als laatste dan nog: dagopvang voor ouderen via de WMO moet mogelijk blijven en de ouderenadviseur wordt niet wegbezuinigd. Dat is gezien de ontwikkelingen niet zo handig.