Inbreng Einddebat Programmabegroting 2018

Inbreng Einddebat Programmabegroting 2018

Inbreng PGB artikel Site 1Logo SBU

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande is een verkorte versie. Voor volledige versie, zie: Inbreng einddebat PGB 2018

Zoals bekend, staat onze partij Stadsbelang Utrecht voor Simpel, Duidelijk en Utregs. Wij maken ons sterk voor een zuinige overheid, waar zorg voor elkaar centraal staat. Een overheid die helder en duidelijk communiceert. Op grond van deze drie centrale thema’s beoordelen wij voorstellen, begrotingen en jaarverslagen.

Op dit moment is onze financiële basis niet houdbaar en de reden daarvoor is simpel: We hebben het geld nu niet, maar geven het wel uit. Daar mogen onze kinderen voor opdraaien in de toekomst. Helaas heeft het college een eigen agenda en willen ze dit niet zien. Gelukkig komen er verkiezingen aan in maart en kunnen Utrechters zelf aangeven wat zij willen. Daar kijken wij met vertrouwen naar uit.

Lenen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan

Dit college faciliteert groei door reserves leeg te plukken en te lenen, sterker nog door steeds meer te lenen. Hierdoor is in de periode 2014 t/m 2018 117 miljoen aan eigen vermogen verdampt. De Utrechtse hypotheekschuld is opgelopen met 283 miljoen euro. Ook geeft dit college al jaren meer uit dan er binnen komt. In 2018 wil dit college 150 miljoen meer uitgeven dan er binnenkomt. Een voorbeeld: de onterecht uitgekeerde bijstandsuitkeringen. In 2014 hadden we 34 miljoen teveel uitgekeerde uitkeringen op de balans staan. In 2018 is dit bedrag opgelopen tot 42 miljoen. Nog eens 8 miljoen meer dan in 2014.

Stadsbelang Utrecht heeft hier vragen over gesteld. Het antwoord van het college is dat jaarlijks 20% van deze vordering als oninbaar wordt beschouwd en wordt afgeschreven. Dat is dus 8,4 miljoen euro. Wat is de kans om hier nog iets van terug te zien?

De Utrechters die onterecht een uitkering hebben gekregen, zonder moedwillig te frauderen, moeten die uiteraard ook terugbetalen. De gemeente schakelt hiervoor echter een deurwaarder in om deze bedragen te gaan innen. Dat zorgt ervoor dat er nog eens honderden euro’s bij komen. Het lijkt er stellig op dat de stad meewerkt aan het creëren van duurzame armoede van velen. Is dit wat we willen?

Financieel voorbereid op tegenslagen

Stadsbelang Utrecht maakt ook zich ernstige zorgen over het meerjarenperspectief Stedelijke ontwikkeling. Er hangt ons een en ander boven het hoofd wat niet is meegenomen in de cijfers. Een voorbeeld: het provinciaal inpassingsplan kantoren. Als deze begin 2018 in ongewijzigde vorm wordt aangenomen door Provinciale Staten moeten we de opbrengsten grondexploitatie Rijnvliet verlagen met minimaal 12 miljoen euro! Op deze manier kunnen Utrechters niet gerust slapen. Als dit zo doorgaat, dan heeft dit grote financiële, maar wat ons betreft ook politieke consequenties. Want dan ben je als college onverantwoordelijk bezig geweest met geld van Utrechters. De wethouder zet hoog in, dan verlangen wij ook bijpassende verantwoordelijkheid als het misgaat. En dan willen wij niet wachten tot maart 2018.

Gelijke kansen voor iedereen

Stadsbelang Utrecht wil dit college een compliment geven voor de realisatie en herontwikkeling van scholen in Utrecht. We willen wel graag opmerken dat er een eenzijdige focus is op passend onderwijs, terwijl Utrecht juist een inclusieve stad wil zijn waar kinderrechten centraal staan. Daar stapt het college volledig over heen. Wij willen geen inclusief onderwijs, wij willen passend onderwijs. De enige groep waar het college een beetje meer aandacht aan wilt geven zijn kinderen die bovenmatig kunnen presteren. Als het college ook de kinderrechten heeft getoetst op basis van het VN-Gehandicaptenverdrag dat in Nederland in 2016 in werking is getreden, dan zit er waarschijnlijk een blinde vlek bij het college op dit stuk. De wet Passend Onderwijs hoeft namelijk geen belemmering te zijn om stappen te zetten richting inclusief onderwijs.

Daarom de motie Kansengelijkheid in het Utrechts onderwijs

Er staat een school ingetekend bovenop de A2. Wij hebben hier eerder bezwaar tegen gemaakt, dit omdat deze te dicht bij de tunnelmond staat. De wethouder heeft aangegeven dat het gezond en veilig genoeg is om hier een school te vestigen. Overigens, deze school beschouwen wij als ons succes, tenslotte hebben wij dit college gevraagd een nieuwe brede school te stichten in Leidsche Rijn. Naar wij hebben vernomen is een deel van het gebouw nog zonder functie. Graag zou Stadsbelang Utrecht zien dat hier een integraal kindcentrum in wordt op opgenomen.

Daarom de motie: Integraal kindercentrum

Inbreng Artikel site 2 motie integraal kindercentrum

 

 

 

Bij de keuze voor een school van eigen keuze geldt ook voor het voortgezet onderwijs. sommige scholen hebben te maken hebben met een overschot aan aanmeldingen. Het uitlootsysteem veroorzaakt het feit dat honderden Utrechtse leerlingen noodgedwongen naar omliggende gemeenten gaan. Zou dit een van de redenen kunnen zijn van een stijgend aantal verhuizingen van Utrechtse gezinnen?

Dat wil Stadsbelang niet, daarom de motie: Uitlootsysteem in Utrechts onderwijs

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat Utrechtse universiteiten en hogescholen de komende vijf jaar een groeiend aantal van 18.500 studenten gaan onderwijzen. Er is een enorme krapte aan zelfstandige en onzelfstandige woonruimte voor studenten. Deze krapte gaat ondanks de geplande 4.000 studentenwoningen alleen maar toenemen. Stadsbelang Utrecht wilt af van een aantal beperkingen die het omzettingsbeleid Utrechtse kamerverhuurders oplegt. Als de oppervlakte de norm is kunnen er wat ons betreft meer mensen gehuisvest worden als de nu gestelde 2 kamerhuurders.

Daarom de motie: Geef meer aspirant kamerhuurders een kans

Maak het onzichtbare zichtbaar

Stadsbelang is blij met het Utrechtse cultureel erfgoed. Dit is de kracht van onze Utrechtse binnenstad, dit is de identiteit die Utrecht Utrecht maakt. Dit cultureel erfgoed zorgt ook voor veel bezoekers en toeristen in de stad en dat mag wat ons nog wat meer. Maar dat kan alleen als informatie goed ontsloten is, ons inzien in de nabijheid van deze monumentale gebouwen en beelden. Wat Stadsbelang Utrecht betreft draagt Utrecht hieraan bij door bijvoorbeeld het samenvatten van de alreeds aanwezige uitgebreide informatie betreffende monumentale gebouwen en beelden en beschikbaar te stellen via digitale informatiezuilen in de buurt van dit cultureel erfgoed, dan wel via een te ontwikkelen erfgoedapp.

Daarom de motie: Ontsluit cultureel erfgoed

Inbreng Artikel site 3 Motie ontsluit cultureel erfgoed

 

 

 

 

Iedereen kans om te sporten

Het nieuwe tarievenbeleid sportaccommodaties heeft als uitgangspunt het bevorderen van het efficiënt gebruiken van de binnen- en buitensportfaciliteiten. Het eerste voorstel voor dit tarievenbeleid heeft zo veel vragen opgeleverd, dat de wethouder gelukkig slim genoeg was om dit voorstel terug te trekken en een tweede voorstel te doen. Dit tweede voorstel was een stuk beter, waardoor de meerderheid van de raad hiermee ingestemd heeft. Ik kan mij niet voorstellen dat de meerderheid van de raad zich ervan bewust was dat dit betekent dat het college met het nieuwe tarievenbeleid van 78% bezetting wil groeien naar 80% in 2018! Sterker nog in 2021 is de bezetting nog steeds 80%. Dat is puur een manier om meer geld te ontvangen van de gebruikers!

Stadsbelang Utrecht heeft bij het geven van subsidies altijd in het achterhoofd dat dit geld is van Utrechters, om iets waar Utrechters behoefte aan hebben, financieel te ondersteunen. Wat ons betreft gaat het om het steunen van een organisatie, waarbij twee zaken voorop staan:

 1. Er moet behoefte zijn aan het product van die organisatie bij Utrechters;
 2. De organisatie moet als uitgangspunt hebben om zelfstandig te kunnen opereren.

Dit begint bij het vermelden van de toegankelijkheid van de activiteiten van die organisaties op hun eigen website.

Daarom de motie: Toegankelijkheid bekend

Naast het vermelden van die toegankelijkheid, zijn wij ook van mening dat tenminste de organisaties die geld van onze Utrechters krijgen, rekening houden met het toegankelijk maken van hun activiteiten voor alle Utrechters.

Daarom de motie: M204 Toegang voor iedereen

Blijf ook lekker slapen!

Utrecht heeft een groeiend wetenschappelijk klimaat. Naast het jaarlijks groeiende aantal studenten, groeit ook het aantal wetenschappelijke bijeenkomsten, zo bevestigt Utrecht Marketing. Wij zijn blij met het wetenschappelijk klimaat in de stad, we hebben de beste universiteit van het land en we trekken veel nieuwe studenten. Ook congressen zetten Utrecht als stad op de kaart. Maar hier moet aan gewerkt worden, want hier is nog een wereld te winnen.

Congresorganisaties, maar ook Utrecht marketing geven ons aan dat bij het organiseren van congressen veel kamers vooraf worden gereserveerd, voor een verwacht aantal overnachtende gasten. Veel hotels willen niet aan deze commitment vastzitten. Gevolg hiervan is dat congresorganisatoren uitwijken naar steden waar voldoende capaciteit en commitment is. Als Utrecht die welkome stad wil zijn, ook voor bezoekers van congressen moet er iets gebeuren.

Wij vinden dat ook de gemeente Utrecht hier een rol heeft. Daarom de motie: Utrecht congresstad blijf ook lekker slapen

Broddelwerk

Waar het college, deze wethouder niet goed in is, is de uitwerking van beleid uit te werken per (sub)doelstelling en effectindicator. Het college stuurt de raad erratum na erratum, ook weer gevuld met feiten die niet kloppen informatie of verkeerd staan weergegeven. De raad kan eenvoudigweg niet meten hoe succesvol dit college en deze wethouder is bij de invulling van haar duurzaamheidsambities. Want de gegevens die wij hebben (b)lijken niet correct. Een voorbeeld: De wethouder schermt met een verlaging van de CO2 uitstoot van Utrecht van 8%, terwijl de klimaatmonitor, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en milieu aangeeft dat de CO2 uitstoot van Utrecht zelfs gestegen is. Wij concluderen dat dit college de weg kwijt is op de monitoring van effecten en de output naar de raad.

 

Inbreng Artikel site 4 Motie trouwen

 

Trouwen moet een feestje zijn!

Dit college heeft de tarieven voor het “product” huwelijksvoltrekkingen de afgelopen jaren verhoogt met 33% tot 40%. Alleen al het woord product, voorzitter het huwelijk is geen product, maar een manier om de liefde tussen twee mensen te bezegelen en te formaliseren. Trouwen in Utrecht moet een feest zijn en geen dure aangelegenheid. Daarom vind Stadsbelang Utrecht het stuitend, dat de gemeentelijke kostprijs voor een huwelijksvoltrekking tot 200 euro meer kost in Rotterdam, gemiddeld 120 euro duurder ligt dan in de andere G4 steden. Utrecht moet blij zijn met Utrechters die willen trouwen in Utrecht en ze niet wegjagen naar andere gemeenten.

Daarom de motie: Utrecht, waar trouwen een feest is

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.