Fris Alternatief schoolvoorbeeld van goed buurtinitiatief

Fris Alternatief schoolvoorbeeld van goed buurtinitiatief

Stadsbelang Utrecht is groot voorstander van een stad, waarbij de bewoners zelf komen met initiatieven. Een goed voorbeeld van deze vorm van besturen is de manier van samenwerken met de bewonersgroep “Fris Alternatief”.

De gemeente erkent al jaren dat de westzijde van de stad Utrecht een logistiek drama is. Met de westelijke stadsboulevard wil de gemeente de leefbaarheid vergroten en autoverkeer naar buiten faciliteren en het OV- en fietsgebruik stimuleren. Op vrijwel het gehele vier kilometer lange traject zou de leefbaarheid verbeteren, behalve bij de Thomas a Kempisweg. Daar zou volgens de plannen flink wat asfalt bij komen. En dat was twee jaar geleden aanleiding voor een groep bewoners uit de wijk Majella om eens goed naar de plannen te kijken. Dat resulteerde in de bewonersvariant “Fris Alternatief”. Jacco de Hoog en Martijn den Dekker behoren tot de ‘kerngroep’ van het bewonersinitiatief.

 

Hoe is dit initiatief ontstaan?

Martijn: “Na bestudering van de plannen zagen we dat er alleen bij de toch al zwaarbelaste Thomas a Kempisweg, meer rijstroken bij kwamen. Dus geen verbetering van de leefbaarheid, maar verdere verslechtering!” Jacco: “We zijn toen met andere wijkbewoners en raadsleden in gesprek gegaan om een beter alternatief te bedenken. En zo kwamen we uiteindelijk op “Fris Alternatief”.

Stadsbelang Utrecht heeft als speerpunt om doorgaand verkeer niet door de wijken te laten te lopen. Wegen zoals de Joseph Haydnlaan, Cartesiusweg en Marnixlaan moeten niet een nieuwe snelweg worden door woonwijken. Het voorstel van deze bewonersgroep sluit daar heel goed bij aan.

 

Hoe reageerde de gemeente op jullie initiatief?

Martijn: “We hebben onze ideeën gedeeld met de wethouder, die heeft toen opdracht gegeven ons plan samen met ons verder uit te werken. Het definitieve plan bestaat o.a. uit een groene zone op de plaats waar nu de Thomas a Kempisweg ligt, waardoor het Thomas a Kempisplantsoen bij de wijk Majella wordt getrokken. Er onstaan ook mogelijkheden om het Thomas a Kempisplantsoen in de toekomst groen en duurzaam te herontwikkelen.”

 

Betekent dit dat jullie voorstel daarmee was “aangenomen”?

Jacco: “We kregen de indruk dat de gemeente ons voorstel wilde uitwerken om zeker te gaan uitvoeren. Daarom waren we ook stomverbaasd toen wij hoorden dat dit college had gekozen voor hun eigen voorstel. In plaats van een gezonde variant met ontwikkelmogelijkheden koos het college voor de ongezonde variant met meer autobewegingen, en zonder toekomstperspectief.”

 

Wat is er daarna gebeurd?

Martijn: “We waren enorm teleurgesteld, maar gaven niet op. We hebben de gemeenteraad benaderd om de varianten nog eens goed te beoordelen en de keuze van het college terug te draaien. Vanuit de raad is het initiatief genomen om het collegevoorstel te wijzigen.”

Jacco: “In december heeft dit geleid tot een unanieme steun voor ons voorstel in de raad. Van links tot rechts, alle partijen kozen voor “Fris Alternatief”. Het college moet met ons plan aan de slag.”

 

Wordt het “Fris Alternatief” dan nu het plan en hebben jullie gewonnen?

“We denken niet in termen van winnen. We willen de beste oplossing. Gelukkig heeft de volledige raad ingezien dat onze variant de beste oplossing biedt.” zegt Martijn. “ “Maar we zijn er nog niet hoor! De gemeente moet de plannen nog verder uitwerken. Dat gebeurt in 2018. Wij zijn als bewoners met al onze inspanningen gekomen tot een prachtige oplossing en hebben die bij wijze van spreken kado gegeven aan de gemeente. Nu is het van belang dat de gemeente ook op goede wijze verder invulling geeft. En daar gaan wij de gemeente natuurlijk weer mee helpen.”

 

Stadsbelang Utrecht is voorstander van een gemeente waarbij burgers initiatieven nemen. Jullie voorstel past in deze vorm van besturen, sterker nog het is een schoolvoorbeeld van hoe het hoort. Het huidige college moest door de gemeenteraad teruggeroepen worden. Wat betekent de komende raadsverkiezing voor jullie plan?

Jacco: ”We moeten natuurlijk afwachten wat de verkiezingen gaan betekenen voor de exacte invulling en de vervolgstappen. Fris Alternatief kent voor alle politieke smaken veel voordelen ende positieve houding van alle partijen over ons plan is een mooie basis. Het is natuurlijk mooi dat Stadsbelang Utrecht ons Fris Alternatief zelfs als speerpunt opneemt.”

Martijn concludeert: “Utrecht lijkt een stad te zijn waar participeren echt tot resultaat kan leiden. Een moderne stad. Komend jaar gaan we met de gemeente aan de slag om er écht iets moois van te maken.

Jacco sluit af: “En wie wil meedoen is van harte welkom! We zijn te vinden op www.eenfrisalternatief.nl.”

De wethouder van het huidige college van D66, GroenLinks, VVD en SP koos voor meer asfalt. Stadsbelang Utrecht kiest voor de variant van “Fris Alternatief”. Geen doorgaand verkeer dwars door woonwijken!

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.