“Een stem in de gemeenteraad doet er toe”

Je kunt als gemeenteraadslid het verschil maken. Dat is de les die Cees Bos heeft geleerd. Eerder dit jaar was zijn stem in de raad tegen een mega-bibliotheek met een cultbioscoop op het Smakkelaarsveld, doorslaggevend. Het 80 miljoen kostende complex gaat niet door, daar heeft hij zijn voet dwars kunnen zetten.

“Wat hier gebeurde was voor mij een opsteker en reden om te besluiten in de politiek door te gaan. Ik kon als individuele politicus het verschil maken, mijn besluit deed ertoe.”
Cees Bos is nu lijsttrekker van Stadsbelang Utrecht, maar zijn stem tegen de megabieb deed hij als CDA-raadslid. “Van mij werd verwacht dat ik het fractiestandpunt zou volgen en vóór de bibliotheek ging stemmen, maar ik vond dat alle realiteitszin voor dat nieuwe gebouw volledig weg was. In alles was er naartoe geschreven dat die bibliotheek met bioscoopzalen er moest komen.”
Bos zag in de megabieb één groot financieel risico. “Er zouden twee zwakke broeders in komen te zitten. Een bioscoop met films waar weinig mensen voor hun plezier naar komen kijken en een bibliotheek waarvan je kunt zeggen dat mensen steeds meer via internet aan hun boeken komen in plaats van naar de bieb te gaan.”
De bouwbegroting was volgens Bos ook veel te laag met 76 miljoen euro. “Het was voorspelbaar dat dit later vanzelf weer duurder zou worden, net als met het Muziekpaleis is gebeurd, met wel 30 tot 40 procent. Toen werd geopperd dat bij een negatieve cijfers er een grote kans was dat de bioscoop dan maar commerciëlere films moest gaan draaien, was ik er helemaal klaar mee.”
Van alle kanten kreeg Bos een pluim voor zijn stem tegen de megabieb. “Zelfs van wethouders in het college”, vertelt hij. “En van medewerkers van de bibliotheek zelf en van ambtenaren op hoge posities. Maar ook andere Utrechters vinden het fantastisch dat ik het aandurfde er een eigen mening op na te houden.”
Het uitbrengen van een stem tegen de Bieb++ is mede de aanleiding geweest dat Bos gekozen heeft voor een politieke carrière bij Stadsbelang Utrecht. “Deze kwam precies op het goede moment. Ik wil erg graag in de lokale politiek doorgaan met een partij waar ik volledig op kan komen voor het lokale belang.
Bij Bos staat voorop dat er zuiniger wordt omgegaan met gemeenschapsgeld. “We hebben de luxe niet om geld te verkwisten.

Daarom: beter begroten, om tegenvallers te voorkomen en niet teveel willen uitgeven, zeker niet aan megalomane ontwikkelingen. Luisteren naar de mensen in plaats van de vooringenomenheid van partijpolitiek. Het belang van de stad en de inwoner is veel belangrijker.”