Het schuurt in het proces van intake naar indicatie

Het schuurt in het proces van intake naar indicatie

Hulp bij maatwerk, Rekenkamerrapport over de Thuishulp in Utrecht.

Het is een voorspelbaar terugkerend fenomeen dat bij elke grote beleidsherziening de uitwerking hiervan een pad van hobbels is. Dat hebben we in de jaren 90 gezien bij de diverse thuiszorg en thuishulp en zorgorganisaties. Dat zien we nu weer bij de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het vergt tijd om te komen tot beleid wat werkt, wat recht doet aan zorgontvangers en zorgverleners. Het schuurt altijd in het proces “van intake naar indicatie”.

In navolging op een Rijksbezuiniging op het gebied van maatschappelijke ondersteuning heeft Utrecht ervoor gekozen te bezuinigen op thuishulp. Bij de herindicatie van het aantal benodigde uren is er onder tijdsdruk veel te snel gehandeld. Er is te weinig aandacht geweest voor de individuele menselijke maat en voor de omstandigheden waarin zorgvragers zich bevinden.

De gevolgen zijn duidelijk;

 • de Utrechters met een grote zorgvraag krijgen te weinig huishoudelijke hulp;
 • er wordt te weinig gebruik gemaakt van extra in te kopen uren;
 • zo’n 18% van de totale beschikbare uren zijn onbenut gebleven.Thuishulp Utrecht

Gelukkig gaan er ook zaken goed of zijn de ontwikkelingen hoopgevend.

De vraag naar thuishulp over de gehele linie neemt af, mantelzorg begint langzamerhand in de samenleving ingebed te raken. Wat opmerkelijk is, is dat de voorgenomen verruiming van het aantal thuishulp-uren per zorgontvangers niet inspeelt op de zorgvraag.

Raadslid Stephan Oost: “Stadsbelang staat voor simpel, duidelijk en Utregs, dat geldt ook voor de thuiszorg. Maakt simpel inzichtelijk waar behoefte aan is, vertel duidelijk welke mogelijkheden er zijn en zorg ervoor dat iedere Utrechter met een beperking netjes wordt geholpen”.

Passende hulp voor iedere Utrechter.

Wat Stadsbelang Utrecht betreft dient in navolging op dit rapport het beleid verbeterd te worden. Meer ruimte voor maatwerk, betekent in dit perspectief dat er wat ons betreft echt werk gemaakt moet worden van de individuele benadering, waarbij niet alleen de zorgvraag, maar ook het beroep op mogelijke mantelzorgers centraal dient te staan. Middelen moeten gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, dus laten we de kansen pakken en het overschot aan middelen inzetten voor de uitwerking van dit maatwerk. Niet klakkeloos de voorgenomen verruiming uitvoeren maar een echte zorg op maat gaan leveren dient het credo te zijn.

 

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.