Het plan voor bioscoop De Kade op het Paardenveld lijkt niet door te gaan. De aandeelhouders van de parkeergarage op die plek gaan niet akkoord met de afspraken van de gemeente betreffende de erfpacht..

Cees Bos liet tijdens een debatavond in november in het Schillertheater weten dat er sprake is van objectsubsidie.
Bos: “Commerciële vierkante meterprijzen in het centrumgebied liggen zo rond de 1.100 euro. De gemeente wil de grond tegen maatschappelijke prijzen van de hand doen, naar wat mij bekend is zo rond de 200 euro per vierkante meter, omdat het om een bioscoop gaat. De Kade B.V. ontpopt zich tot een ‘rupsje nooitgenoeg’ want ze vinden dit zelfs nog te hoog. Maatschappelijke grondprijzen vragen voor deze commerciële locatie aan een vastgoedbelegger staat wat Stadsbelang Utrecht gelijk aan ongerechtvaardigde staatssteun.”

Wat Stadsbelang Utrecht betreft hanteert de gemeente gewoon de commerciële prijs, of staat woningbouw toe op deze locatie.

Online artikel NU.nl