Er komen als het aan het college ligt de komende 4 jaar 1200 sociale huurwoningen bij. Maar dat is veel te weinig. Die 1200 extra woningen staan in geen verhouding tot de groei van Utrecht. In de komende vier jaar zullen wij met gemak groeien  met 10.000 tot 20.000 gezinnen.
Niet alleen woningcorporaties maar ook institutionele en particuliere woningbeleggers moeten sociale huurwoningen kunnen realiseren, daarom levert Utrecht ook de grond tegen de lage grondprijs die voor sociale woningen geldt.

Obstakel

Het obstakel dat het college echter oplegt is dat voor deze woningbeleggers dezelfde voorwaarden gelden als voor corporaties. En dit is vaak een reden vanuit woningbeleggers om af zien van de ontwikkeling. Dit omdat zij dan wel dezelfde beperkingen ervaren die ook corporaties ervaren, maar de voordelen niet hebben die voor corporaties gelden. Bijvoorbeeld de lage rente die het WSW biedt voor leningen aan corporaties.

Overleg met woningbeleggers!

Stadsbelang Utrecht vraagt het college om in overleg te gaan met woningbeleggers. Om te alloceren welke belemmerende voorwaarden drempels opwerpen en kunnen worden geslecht. Om te komen tot een gelijkwaardige propositie voor woningbeleggers, die het realiseren en exploiteren van sociale huurwoningen voor deze partijen vergemakkelijkt. Want een gelijk speelveld is nodig om meer sociale woningen te kunnen realiseren

[pdf-embedder url=”https://stadsbelangutrecht.nlwp-content/uploads/2016/02/motie-gelijke-speelveld.pdf”]