Utrecht heeft behoefte aan middeldure huurwoningen. Dit om doorstroming mogelijk te maken en ook de nieuwe bewoners van de stad goed te kunnen huisvesten. Stadsbelang Utrecht is er van overtuigd dat deze woningen het beste kunnen worden gerealiseerd in Leidsche Rijn. Wij zien graag dat ontwikkelbelemmeringen worden weggenomen om de realisatie van deze huurwoningen mogelijk te maken.

Percentages

De voorgaande colleges hebben afgesproken dat er bij ontwikkelvisies en bouwplannen moet worden ingezet op verplichte percentages sociale huurwoningen. Ook dit college zet in op verplichte percentages. Nu woningcorporaties niet meer, of maar mondjesmaat kunnen ontwikkelen bijten deze afspraken de ontwikkelingsmogelijkheden in deze nieuwe Utrechtse wijken.

Minder sociale huur Leidsche Rijn

Tijdens de behandeling van de programmabegroting heeft Stadsbelang Utrecht zowel wethouder Geldoff als ook wethouder Janssen bevraagd over de plannen in Leidsche Rijn. Daarop hebben zij aangegeven dat veel corporaties hebben besloten om in de komende jaren niet meer te bouwen in Leidsche Rijn omdat zij andere prioriteiten hebben. Het college heeft aangegeven dat zij de analyse deelt dat de prioriteit ligt op de bestaande woningvoorraad als gevolg van de moeilijke investeringssituatie, op onderhoud, renovatie en energiebesparing. En dat het verwacht dat de percentages sociale huurwoningen in Leidsche Rijn omlaag gaan.

Het college geeft aan dat het programma zal worden aangepast omdat de gemeente wel wil bouwen. Dan is het vreemd dat we van afgesproken verplichte percentages sociale woningen afwijken. Daarom vragen wij de het college: “Moeten wij over het loslaten van deze hoge verplichte percentages niet een raadsbesluit nemen, of kan dit zomaar, zijn de percentages alleen maar richtinggevend?”

Loslaten

Stadsbelang Utrecht is van mening dat wij in de visies en plannen het helemaal niet meer moeten hebben over percentages sociale huurwoningen, want we kunnen ze eenvoudigweg niet waar maken. Dan kunnen we het beter hebben over verplichte percentage huurwoningen of het helemaal geen percentage meer vaststellen en de gemeente en ontwikkelaar de ruimte geven om in samenspraak tot een evenwichtige verdeling te komen. Omdat de vaste percentages stadsbreed zijn opgenomen in ontwikkelvisies en plannen en wij niet kunnen stellen dat het schrappen van vaste percentages sociale woningen alleen voor de wijken 9 en 10 moeten gelden heeft Stadsbelang Utrecht de volgende motie ingebracht.

 

[pdf-embedder url=”https://stadsbelangutrecht.nlwp-content/uploads/2016/02/geef-ruimte-maak-mogelijk.pdf”]