Volgens de prognose voor het voortgezet onderwijs kampt in 2017 de stad Utrecht met een capaciteitstekort. Voor de hele stad is de prognose dat er in 2028 zo’n 15.500 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. De telling in 2014 wijst uit dat er nu ruim 12.000 leerlingen zijn.

De gemeente stelt voor het capaciteitstekort op te vangen door bestaande scholen uit te breiden. Stadsbelang Utrecht vindt dat er ook een extra school bij moet komen. Wethouder Kreijkamp onderkent het probleem en deelt onze mening dat er een school bij moet. Hij bekijkt de mogelijkheid hiervoor en vraag de raad om steun.

Het afgelopen jaar gingen 761 kinderen uit Leidsche Rijn en Vleuten De Meern van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs. Daarvan bleven 250 leerlingen in deze wijken, gingen er 431 naar dorpen in de regio en 80 de stad in.
Andersom kwamen er 473 leerlingen juist naar de middelbare scholen in Leidsche Rijn en Vleuten De Meern, waarvan 422 uit de stad en 51 uit de regio. Dus 1 op de 3 leerlingen blijft in de wijken 9 en 10 want ongeveer evenveel leerlingen gaat naar de regio. En vanuit de stad stromen er net zoveel leerlingen weer de wijken 9 en 10 in.
De gemiddelde migratie van leerlingen is standaard 30%. In de wijken 9 en 10 is dat dus twee keer zo hoog.

Er gaan van oudsher weliswaar veel kinderen uit de dorpen aan de westkant van de stad naar de scholen in Woerden en Maarssen.  Maar de nieuwe bewoners van de vinex kijken eerder richting de stad. De POVO procedure wordt niet gehanteerd door de regionale scholen en voorlopig is er nog geen zicht op introductie hiervan. Dit maakt de keuze voor regioscholen soms gecompliceerder.

Fractievoorzitter Cees Bos:”Leidsche Rijn is een groeiende wijk qua scholieren. Het is een geschikte wijk voor een extra school. Het liefst een school met een brede instroom zodat kinderen wat langer kunnen brugklassen en zich wat langer kunnen oriënteren op het definitieve niveau.”

Artikel VAR Nieuws 10 september 2015 school in Leidsche Rijn  en in het AD/UN van 12 september 2015.

Stadsbelang Utrecht heeft motie school LR ingediend tijdens de gemeenteraad van 17 september 2015.