Energie besparen, dat doet U

De overheid bespaart geen energie, dat doen burgers, organisaties en bedrijven. De gemeente helpt daarbij, schept voorwaarden en beleidsambities en geeft waar nodig een steuntje in de rug.

De zorg voor een duurzame stad ligt wat Stadsbelang Utrecht betreft bij haar inwoners, organisaties en bedrijven. Wij hechten grote waarde aan verduurzaming vanuit het oogpunt van woonlastenbesparing, comfortverbetering en CO2-uitstootvermindering voor alle inwoners van de stad.

STADSBELANG UTRECHT VOOR EEN GEMEENTELIJKE INZET OP:

  1. Faciliteren van huurders van woningen. Eigenaren van woningen en bedrijven worden al in voldoende mate vanuit de Rijksoverheid gestimuleerd, huurders verdienen een steuntje in de rug met de Utrechtse Duurzaamheidslening.
  2. Het aanbieden van subsidies op energieadvies voor woningen en bedrijfspanden als de eigenaar of huurder maatregelen wil uitvoeren.
  3. Doorgaan met de plannen voor grootschalige renovatie van bestaande woningen die leiden tot minder energieverbruik.
  4. Het schrappen van belemmerende welstandregels betreffende het aanbrengen van zonnepanelen.
  5. Het faciliteren van de geplande biomassacentrale op Lage Weide.
  6. Bewoners de keuze te laten voor eigen energieopwekking naast, of in plaats van stadsverwarming.
  7. Duidelijker in te zetten op verduurzaming van kantoor- en bedrijfsgebouwen, door middel van voorlichting en handhaving.
  8. Het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid, het gemeentelijk wagenpark dient verder ‘vergroend’ te worden en gemeentelijk vastgoed dient energiezuiniger te worden.