Een woning op maat moet kunnen

Een woning op maat moet kunnen

Een woning op maat moet kunnen. Een huis dat bij je past, dat wil iedereen. Waarom wonen zoveel ouderen dan nog in huizen die helemaal niet meer voor hen geschikt zijn? Dat komt omdat met name woningcorporaties onvoldoende doen om senioren aan een woning te helpen die past bij hun leeftijd en wensen. Stadsbelang Utrecht vindt dat afspraken met corporaties op dit gebied moeten worden herzien.
Nogal wat ouderen die met fysieke problemen worden geconfronteerd, verhuizen veel te laat naar een bij hen passende woning. De oorzaken hiervan liggen in een slechte combinatie tussen vraag en aanbod en de nogal rechtlijnige afspraken tussen gemeente en corporaties over het toewijzen van woningen.

De gevolgen zijn voorspelbaar, want het leidt tot een grotere zorgvraag: woningen moeten voor veel geld worden aangepast, er is meer hulp in de huishouding nodig en dat vraagt grotere inzet van de thuiszorg en de huishoudelijke hulp. En niet onbelangrijk, de doorstroming op de woningmarkt stokt omdat ouderen vaak in een te grote en voor hen niet geschikte woning blijven zitten.
Stadsbelang Utrecht is van mening dat actief moet worden ingezet op doorstroming van ouderen die dat nodig hebben naar passende woonruimte. Het zogeheten ‘Doelgroepwonen’ in de wijken moet een prominente plek krijgen bij de bouw van nieuwe woningen van corporaties.
Om dit te bereiken moet het huidige woningbestand onder de loep worden genomen en zo mogelijk worden aangepast aan het feit dat de samenstelling van de samenleving, meer senioren, verandert. Bij het realiseren van ouderenhuisvesting dient ook rekening te worden gehouden met de aanwezige (ouderen-) voorzieningen in de buurt en de inzet van technologie, bijvoorbeeld de aansluiting op een alarmcentrale.
Bij het herzien van de gemeentelijke afspraken met corporaties moet ook worden vastgelegd dat ouderen voortaan voorrang krijgen op andere groepen als het gaat om toewijzing naar passende woningen. Ingroeihuren maken het voor de ouderen makkelijker de keuze te maken voor een passende woning.

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.