De Utrechtse raadscommissie presenteerde op 7 maart 2016 de (ontwerp) gedragscode bestuurlijke integriteit aan de Utrechtse gemeenteraad. Een gedragscode met een vertaling van de waarden en normen van het gemeentebestuur, opdat het vertrouwen in en de legitimiteit van het lokale openbare bestuur gewaarborgd kan zijn.

Stadsbelang Utrecht heeft deelgenomen aan deze raadscommissie en is niet blij met hoe deze gedragscode er uiteindelijk uit is komen te zien. Een overgrote meerderheid van de Utrechtse raadscommissie heeft gemeend het kernbegrip “onafhankelijkheid” in te moeten bouwen gebaseerfd op het (recente) verleden van een individueel raadslid.

“Dat is een valse start van een gedragscode en een gedragscode onwaardig”, aldus Stadsbelang fractievoorzitter Cees Bos.

Stadsbelang Utrecht zal bij de raadsbehandeling van deze gedragscode met een amendement komen om dit kernbegrip en de beschrijving alsnog te hertalen naar de modelgedragscode die door de meeste Nederlandse gemeentes wordt toegepast.