Stadsbelang Utrecht wil woningcorporaties dwingen tot het herzien van hun verkoopbeleid, sociale huurders en woningeigenaren zijn de dupe van grootschalige verkoopplannen.
Stadsbelang Utrecht is geschrokken van het grote aantal voor de verkoop bestemde sociale huurwoningen in Utrecht. Van de 43.000 sociale huurwoningen in de stad zijn er zo’n 19.000 bedoeld voor de verkoop. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van deze woningen voor mensen met een laag inkomen en het onderhoud aan deze woningen. Daarnaast wordt extra druk gelegd op de koopwoningmarkt omdat als een woning wordt verkocht, dit veelal tegen lagere prijzen gaat als wat men in de gewone koopmarkt hoeft te betalen

“De corporaties verwaarlozen hun bezit en verstoren de markt”, aldus de verontruste Stadsbelang Utrecht-lijsttrekker Cees Bos. Verder stelt hij: “Corporatie Mitros bijvoorbeeld wil jaarlijks 250 vrijkomende huurwoningen verkopen aan particulieren. Hierdoor komen deze niet beschikbaar voor nieuwe huurders.  Aangezien jaarlijks 4 procent van de huurders verhuist, is het totale bestand wat beschikbaar is voor de verkoop zo’n 6.500 woningen. Het geeft te kennen wat de invloed is op de kwaliteit van deze woningen, want een woning die op de nominatie staat voor verkoop, daar investeer je niet meer in.”
Om ons heen, vertelt Bos, is te zien wat de consequenties zijn: corporatiewoningen verloederen, er worden meer en meer kluswoningen (met zwaar achterstallig onderhoud) in de verkoop gedaan. Hiermee wordt de waarde van omliggende koopwoningen naar beneden getrokken. Huiseigenaren die toch al te maken hebben met een te hoge hypotheek worden extra gepakt door deze handelswijze.
Bos: “Als ik dan het Utrechtse college, uit monde van PvdA-wethouder Isabella, plannetjes in de lucht zie gooien over het aanpakken van woonfraude en een paar huisjesmelkers, vraag ik me af of ze de grote lijnen nog wel in de gaten hebben. Kan hij zich niet beter en intensiever met de onwillige woningcorporaties bezighouden?!”
Met nadruk stelt Bos dat Stadsbelang Utrecht paal en perk wil stellen aan de verkoopintenties van de corporaties: “En worden de te koop staande sociale huurwoningen weer gewoon verhuurd aan de doelgroep en we verplichten de corporaties – desnoods doormiddel van aanschrijving – tot het wegwerken van achterstallig onderhoud”, aldus Cees Bos.