Diversiteit

KWALITEITEN BENUTTEN

Stadsbelang Utrecht streeft naar kwaliteit boven identiteit.

Utrecht verdient als mooiste stad van Nederland het beste stadsbestuur. Stadsbelang Utrecht gelooft
dat elke Utrechter, ongeacht zijn of haar identiteit, iets kan toevoegen aan de stad. Diversiteit kan op
zichzelf geen doel zijn. Wat telt is wat mensen kunnen en willen. Stadsbelang Utrecht verzet zich
tegen het denken in diversiteit.

 

Stadsbelang Utrecht wil geen “positieve” discriminatie.

Zogenaamde “positieve” discriminatie is en blijft discriminatie. Stadsbelang Utrecht vindt dat de
beste mensen op de beste plekken horen en dat er voor elke Utrechter plek moet zijn. Wij zijn tegen
negatieve maar ook tegen positieve discriminatie bij sollicitaties voor gemeentelijke functies.
Potentie en kwaliteit heeft geen kleur of identiteit.

 

Stadsbelang Utrecht wil af van het “wegsubsidiëren” van negatieve discriminatie.

Het idee dat men een probleem kan laten verdwijnen door er geld te naar blijven gooien lijkt een
speerpunt van het huidige college. Jaarlijks gaan er honderdduizenden euro’s aan belastinggeld naar
het “aanpakken” van discriminatie, met weinig effect.

Informatievoorziening is natuurlijk belangrijk en Stadsbelang Utrecht moedigt particuliere initiatieven
aan die discriminatie onder de aandacht brengen, maar het gemeentegeld kan beter anders besteed
worden. Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeente beter kan focussen op het aanpakken van
criminaliteit en het gebrek aan politie in de wijk.

 

Stadsbelang Utrecht waarborgt de vrijheid van meningsuiting.

Vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste vrijheden die men in onze stad kent. Helaas
staat in Nederland de vrijheid van meningsuiting steeds vaker onder druk. Bijvoorbeeld in Utrecht,
waar de meerderheid van de gemeenteraad de verspreiding van huis-aan-huisbladen steeds
moeilijker maakt. De gemeente moet al haar mogelijkheden gebruiken om de vrije meningsuiting
voor Utrechters te waarborgen.

 

Stadsbelang Utrecht wil bouwen aan een beter Utrecht.

We moeten ons richten op de toekomst, niet op het verleden. Er worden geen excuses gemaakt voor
het slavernijverleden in naam van Utrechters, die er niks mee te maken hadden en hebben. In plaats
daarvan richten wij ons op het samenwerken aan een nog mooier Utrecht.

 

Meer weten? Lees ons Verkiezingsprogramma

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht pleit voor een nieuw station oostelijk van...

Lees meer

Simpel, duidelijk, Utregs!

Stadsbelang Utrecht is blij om te zien dat er een hoog opkomstcijfer was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij feliciteren alle partijen van harte dat zij, samen  met ons, deel uit gaan maken van de gemeenteraad. We laten een enorm intensieve periode van regulier...

Lees meer

UCK goed voorbeeld cultureel ondernemen

Cultuur is goed en mooi. Stadsbelang Utrecht is voorstander van culturele initiatieven en waar nodig krijgen starters daarbij een steuntje in de rug. Vervolgens ishet aan Utrechters aan te geven of er interesse en/of behoefte is aan dat aanbod. Stadsbelang Utrecht...

Lees meer

Participatiewet? Net Effe Anders!

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij...

Lees meer

Eenzaamheid verdient meer (lokale) aandacht

Een belangrijk onderwerp dat thuishoort op de lokale politieke agenda is de toenemende eenzaamheid onder inwoners. Stadsbelang Utrecht erkent dat en stuurt aan op een scherp beleid dat er iets aan doet. Vanaf 2003 is ‘ernstige eenzaamheid’ in Nederland gestegen met...

Lees meer

Stadsbelang Utrecht eist Actieplan Bijstand

Utrecht groeit, zo ook het aantal Utrechters met een bijstandsuitkering. Maar de stad doet het slecht als het erom gaat te voorkomen dat mensen in de bijstand komen, laat staan ze uit de bijstand te helpen. Ten opzichte van 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden...

Lees meer

Zuinig met geld

Zorg voor elkaar

Heldere communicatie

Verkiezingsprogramma »

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang Utrecht