De Voorjaarsnota geeft weer hoe het staat met de lopende begroting van de stad. In de nota staan voorstellen tot noodzakelijke wijzigingen in de uitgaven en inkomsten. Hierover wil Stadsbelang Utrecht altijd graag haar mening geven aan het college. Hieronder vind je onze inbreng op het voorstel van het college.

Inbreng VJN 2015