Het ziekteverzuim onder Utrechtse ambtenaren is hoog. In Utrecht bedraagt het ziekteverzuim 6,7% terwijl het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland op 3,9 % ligt.

Afgezien van het feit dat ziekteverzuim nooit handig is, kost het ook geld.  Onder andere omdat er vaak externen ingehuurd worden om het gat te vullen. In de gemeente Utrecht wordt voor 1.469.000 Euro per jaar aan externen uitgegeven.

Fractievoorzitter Cees Bos: “Een daling van het percentage van ziekteverzuim draagt aan een efficiëntere overheid. Het kan toch niet zo zijn dat de re-integratie inspanningen van publieke werkgevers onderdoen aan die van private werkgevers?”

Wat Stadsbelang Utrecht betreft doet de gemeente onderzoek hiernaar en neemt maatregelen die ervoor gaan zorgen dat het ziekteverzuim onder ambtenaren in lijn komt met het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland.

Motie 104 ingediend tijdens VJN 2015 is overgenomen door de Wethouder.