Stadsbelang Utrecht grijpt altijd de mogelijkheid om haar mening te geven over de begroting die het college opstelt voor de stad Utrecht voor het komende jaar. Dat gebeurt één keer in het jaar. Meestal in de maand oktober. De begroting laat zien hoe het college samen met de stad aan het werk gaat om de beleidsvoornemens uit het coalitieakkoord uit te voeren en welke bedragen daarvoor zijn vrijgemaakt. Als partij zijn wij het niet altijd eens met de voornemens van het college. Hieronder vind je de bijdrages die Stadsbelang Utrecht levert op de programmabegroting.

Bijdrage algemene beschouwingen PB 2016

Bijdrage slotdebat PB 2016