Wethouder Paulus Jansen heeft te snel en onnadenkend gehandeld in het dossier Nieuw Utrecht. Waar hij wil afstevenen op een faillissement van deze sportvereniging is hij vergeten het dossier goed te bestuderen. De gevolgen kunnen zijn dat de gemeente bij faillissement voor minimaal  367.000 euro  tot maximaal 600.000 euro het schip in gaat.

NieuwUtrechtDe situatie

Utrecht staat garant voor een lening van Nieuw Utrecht naar de ABN-Amro bank. Uit navraag blijkt dat deze garantstelling samen met Stichting waarborgfonds Sport is gedaan.  Dezen garantstelling werkt als volgt; De gemeente staat garant voor 100% van de lening, Stichting Waarborgfonds Sport staat naar de gemeente garant voor 50% van de lening.

Wethouder Jansen stelt dat Utrecht de garantstelling twee jaar geleden heeft opgezegd, maar deze opzegging is nog niet geaccepteerd door de ABN-Amro bank. Hierdoor is Utrecht in juridische zin nog steeds gebonden aan de garantstelling.  In de programmabegroting 2016 alsook in de Voorjaarnota 2016 staat nog steeds te lezen dat wij een garantie hebben gesteld. Dit voor 217.000 euro.  Lees borgstellingen Stichting Vlietkop>>

Ons vermoeden is dat deze garantstelling minimaal 225.000 euro is , omdat Nieuw Utrecht nog maar weinig heeft afgelost. De garantstelling zal ook maar zo 450.000 euro kunnen zijn, omdat Stichting Waarborgfonds Sport onder de garantstelling naar de gemeente zou kunnen uitkomen.

Daarom hebben wij aan zowel wethouder Jansen als Wethouder Kreijkamp vragen gesteld, om  duidelijkheid te krijgen over het financiële risico van de gemeente.

Ondertussen gaat SP wethouder Jansen door met het beschadigen van de sportvereniging. Tja, zo werk je actief mee aan het kapotmaken van een sportvereniging in problemen.