Het regende klachten toen in Utrecht werd bezuinigd op de huishoudelijke hulp: het aantal uren hulp die zieken, hulpbehoevende ouderen en mensen met een beperking krijgen om hun huis schoon te houden is onvoldoende. Er was gewoon geen maatwerk meer. Veel oudere inwoners, maar ook jongeren met een beperking, spraken met Stadsbelang Utrecht. Ze vertelden ons dat niet iedereen kan rekenen op de zorg van familie of bekenden. Ze hebben professionele huishoudelijke hulp nodig en die was er nog maar mondjesmaat.

 

In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor huishoudelijk hulp. De rijksoverheid deed die overheveling met een flinke bezuiniging, tot wel 40 procent. De gemeente Utrecht voelde zich gedwongen de uren voor de huishoudelijke hulp terug te brengen tot maximaal 78 uren per jaar. Dat was voor velen een ramp want ruim onvoldoende. Er kwamen veel protesten, ook de ouderenbonden roerden zich. Er waren zelfs Utrechters die noodgedwongen naar de rechter stapten. Stadsbelang Utrecht gaf de signalen door aan burgemeester en wethouders en drong aan op nader onderzoek.

 

De problemen onderzocht

Een onderzoeksbureau bevestigde de klachten. De helft van de klanten gaf aan dat het huis niet schoon en leefbaar meer was. Er heerste veel ontevredenheid onder onze Utrechters. Experts lieten weten dat
het aantal uren gemiddeld naar 104 per jaar moest om voor een schoon en leefbaar huis te zorgen. Afhankelijk van de mate van de beperkingen van de bewoner en de grootte van het huis kon meer of minder hulp worden geboden. Het bleek ook financieel mogelijk. Burgemeester en wethouders hielden in 2015 maar liefst 5,1 miljoen over (!) op de huishoudelijke hulp.

 

Gewijzigd beleid

Met andere partijen in de raad is het Stadsbelang Utrecht gelukt om het gemiddelde naar 104 uur te krijgen. Ook wordt iedereen, die voor het eerst of weer meldt dat hulp nodig is, thuis bezocht voor een gesprek over het aantal benodigde uren. Binnen die uren is er weer ruimte voor een kopje koffie met de hulp. De hulp wordt daardoor in staat gesteld om te signaleren of de ontwikkeling van de situatie vraagt om meer hulp. Er wordt dus weer maatwerk geleverd!

 

 

Is alles nu goed?

Nee, helaas niet. Vervanging bij ziekte is nog steeds niet gegarandeerd. Ook niet bij vakantie- of feestdagen. En waarom toch betalen van de eigen bijdrage als de hulp niet komt?
Stadsbelang Utrecht vindt ook dat er meer aandacht moet zijn bij de werkers in de thuiszorg. Ze hebben recht op een salaris en andere voorzieningen volgens de cao. Als gemeente kunnen we bedingen dat men uitzicht heeft op een vast dienstverband. Stadsbelang Utrecht blijft doorgaan met werken aan verbeteringen aan de huishoudelijke hulp. Het moet nu eindelijk eens helemaal goed worden.