De Utrechters moeten de strijd aanbinden met te hoge energielasten. Goedkoper wonen kan met een goed geïsoleerde woning. Eigenaren van woningen kunnen voor maatregelen zoals vloer- muur- en dakisolatie en de aanleg van zonnepanelen al goedkope leningen krijgen.

L1006200

Leningen die eenvoudig terug te verdienen zijn met lagere energielasten. Stadsbelang Utrecht vindt dat huurders van woningen ook recht hebben op lagere energielasten en willen dat woningcorporaties en commerciële verhuurders er alles aan doen dit mogelijk te maken. Stroom- en gasverbruik kan worden verminderd, alleen al door duurzame verbeteringen aan een woning. En het is dus niet alleen goed voor het milieu, minder CO2-uitstoot, maar ook goed voor de portemonnee van de huurder.Utrechtse corporaties hebben veel woningbezit in onder meer Kanaleneiland en Overvecht waar veel mensen het moeten doen met een laag inkomen. Zij zijn gebaat bij een lage energierekening, die nu nog soms sterker stijgt dan de huurprijs. Stadsbelang Utrecht wil dat corporaties zich hard maken voor isolatie en andere duurzame maatregelen die woningen energiezuiniger maken (energie-neutraal). Dat het kan, dat hebben andere corporaties in het land al laten zien. Huurders moeten, net als eigenaren van koopwoningen, ook zelf met duurzame maatregelen aan de slag kunnen. Cees Bos, lijsttrekker Stadsbelang Utrecht, heeft er daarom in 2012 voor gezorgd dat de gemeentelijke Duurzaamheidslening voor energiebesparing ook is opengesteld voor huurders. Cees Bos: “Van belang is dat het veelal lagere inkomen van huurders geen obstakel is, daarom pleit ik ervoor dat dit inkomen niet als uitgangspunt wordt genomen voor zo’n lening. De lagere energielasten heffen de extra lasten van de lening immers ruimschoots op.”