Cultuur, sterk op eigen kracht

Muziek, toneel, dans, film, musea, we kunnen niet zonder. Actief of passief, iedereen is met cultuur bezig. Cultuur verrijkt ons leven en is daarom belangrijk. Maar het mag geen bodemloze put zijn voor de culturele elite. Cultuur is voor iedereen, en degenen die daar zoveel als mogelijk op eigen kracht invulling aan weten te geven, verdienen onze steun.

Stadsbelang Utrecht benadrukt dat culturele ondernemers en organisaties moeten kunnen rekenen op een gemeente die voorwaarden schept, maar Utrecht is geen bank van lening, noch financier van risicovolle verlieslatende cultuurprojecten. Daar hebben we de afgelopen tijd weer genoeg slechte voorbeelden van gezien zoals het redden van de door mismanagement bijna failliete Utrechtse Spelen, het elitaire feestje de Vrede van Utrecht en de mislukte gooi naar Culturele Hoofdstad 2018.

Cultuur moet en Utrecht moet voorwaarden scheppen.

STADSBELANG UTRECHT ZET IN OP:

  1. Het creëren van bibliotheken nieuwe stijl, met sociale ontmoeting- en studeerplekken.
  2. Zoveel mogelijk het ondernemersrisico bij de ondernemers te laten.
  3. Een kritische beoordeling van subsidieaanvragen op bereik en exploitatie.

Een apart punt maakt Stadsbelang Utrecht van het Geldmuseum, dat moest onlangs zijn deuren in Utrecht sluiten. Onverteerbaar. Dit museum moet weer naar Utrecht terugkomen, met de complete collectie op een betaalbare en toegankelijke plek in het stadsdeel Leidsche Rijn.