Is het nu echt zo moeilijk? Nee, luisteren naar wat de inwoners van Utrecht in te brengen hebben is broodnodig en levert veel geld op. Was er beter geluisterd dan had Utrecht grote verliezen kunnen voorkomen.

SBU illu bos

Maar grootheidswaan verblindt en projecten zoals het Muziekpaleis, winkelcentrum Leidsche Rijn, Stations- en Jaarbeursgebied en de bouw van een luxe Stadskantoor hebben veel, te veel, geld gekost. Dit moet echt anders.Utrechtse inwoners, organisaties en bedrijven die met goede ideeën en adviezen komen, die op knelpunten wijzen, krijgen nul op het rekest. De ervaring is dat er niet geluisterd wordt. Telefoontjes en brieven worden vaak niet eens beantwoord en adviezen (zoals van deskundige wijkraden) worden niet opgevolgd. Recent voorbeeld: terwijl een busbaan mensen het leven kost worden aanbevelingen op verkeerkundig gebied in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn genegeerd.

De mond van politici is vol over participatie, maar het is iedere keer weer een holle frase. Een veelgehoorde klacht is dat bestuurders en ambtenaren hun eigen koers varen. Dit kan en moet anders, luisteren is niet aanhoren, maar er ook mee aan de slag gaan. Dat is het belang van Stadsbelang Utrecht. Een stem op onze partij betekent een stem op een bestuur dat verstandig met uw geld omgaat, dat luistert en dat de belangen van de inwoners daadwerkelijk behartigt.

Stadsbelang Utrecht staat voor andere keuzes
Stadsbelang Utrecht staat voor een duidelijk en uitvoerbaar beleid, met oog voor de financiële consequenties voor nu en in de toekomst. Dit is het uitgangspunt op grond waarvan beslissingen moeten worden genomen. Niet het wensdenken staat centraal, maar een nieuwe zakelijkheid. De gemeente heeft een dienstbare rol, de zorgplicht bestaat uit voorwaarden scheppen opdat inwoners en het maatschappelijk middenveld hun verantwoording kunnen nemen.