De Vinex is zo goed als af. Gebouwd wordt er nog maar mondjesmaat. Bureau NegenTien is het aanspreekpunt voor alle ruimtelijke opgaven in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. De gebiedssturing van Ruimtelijk en Economische Ontwikkeling en de projectsturing van Projectbureau Leidsche Rijn zijn hiermee gecombineerd in één organisatie.

Bureau NegenTien startte als een pilot en wordt begin 2016 geëvalueerd. Stadsbelang Utrecht wil dat er kritisch gekeken wordt of voortzetting van het Bureau wel gewenst is. Fractievoorzitter Cees Bos: ”Er worden al jaren kanttekeningen geplaatst bij deze regeling. Projectsturing kan ook vanuit het stedelijke projectmanagementbureau worden vormgegeven. De gebiedssturing wordt al vanuit het REO vormgegeven.“

Stadsbelang Utrecht ziet met het sluiten van Bureau NegenTien een mogelijkheid voor een efficiencyslag. Bos: ”Een apart loket betekent extra kosten. Besparing kan worden gerealiseerd door het Bureau op te doeken. Bovendien denken we dat het logischer is dat het Bureau inmiddels opgaat in een reguliere setting.”

Bij de Voorjaarsnota is onze motie overgenomen door de wethouder om kritisch bij de evaluatie te kijken of diensten samengevoegd kunnen worden en welke besparing dat kan opleveren.

Motie-Bureau-NegenTien-opdoeken-als-het-kan