‘In geouwehoer kun je niet wonen’, zei eens een populaire Amsterdamse wethouder volkshuisvesting. En dat klopt, helaas, nog steeds als een bus. In plaats van ervoor te zorgen dat er genoeg betaalbare huur- en koopwoningen zijn, praten woningcorporaties en de gemeente over wonen als een risico, een financieel risico. Dat krijg je als je als gemeente winst wil maken op het wonen van haar inwoners.

Wonen moet voorop staan, en niet de winsten. Het Utrechtse Grondbedrijf moet niet langer optreden als een of andere marktpartij. Weg ook met dat woord ‘woningmarkt’, Stadsbelang Utrecht gaat weer terug naar de volkshuisvesting, daar ligt de plicht van een gemeente: realiseren van huisvesting voor iedereen, met aandacht voor doorstroming op de huurmarkt en realisatie van meer betaalbare koopwoningen, woningen waar vraag naar is.

Een en ander betekent ook dat Stadsbelang Utrecht  er voorstander van is dat er een einde komt aan de grootschalige verkoop van huurwoningen. Want met de verkoop gaan huurwoningen verloren terwijl er nog steeds duizenden mensen op de wachtlijst staan, mensen die al jarenlang geen zicht hebben op een goede- en betaalbare huurwoning.
De verkoop van huurwoningen zorgt ook voor een niet te stuiten prijsval van koop- woningen, met name in de jonge wijken
zoals Leidsche Rijn. Dit stopt de doorstroming in wonen, en het leidt er toe dat bij verkoop van huizen hypotheken niet meer kunnen worden afbetaald en eigenaren met onverantwoorde restschulden komen te zitten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

De woningcorporaties willen duizenden huurwoningen verkopen, alleen al bij Mitros gaat het om 6500 flatwoningen en huizen. Het is duidelijk dat de corporaties voor dat eigendom niet meer hun best doen: huizen worden niet langer onderhouden, laat staan duurzaam gemaakt. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de woonomgeving waar deze woningen staan, en alleen daarom moet dit een halt worden toegeroepen.
Huizen bouwen!, dat is waar Stadsbelang Utrecht voor staat. Opschieten dus, Utrecht ligt op dit gebied al veel te lang stil. Het is onzin om te wachten tot ‘de markt weer aantrekt’. Aan de slag, en om dat te onderstrepen vindt Stadsbelang Utrecht dat het stadsdeel Leidsche Rijn in 2020 klaar moet zijn. Dan is Utrecht de duizenden woningen die beloofd zijn rijker, daar kun je in wonen, niet in geouwehoer.