Geef verhuurders en huurders de ruimte! Kamerverhuur voor onder andere studenten in bestaande woningen moet makkelijker en goedkoper kunnen. De kamerverhuurboete moet verdwijnen.

Studenten in Utrecht; welkom of niet welkom? Dat is de vraag. Stadsbelang Utrecht is voor het verwelkomen van nieuwe studenten, die zich thuis voelen in ons gezellige stadsie. De groei van de studentenpopulatie is goed voor onze stad, ons wetenschappelijke klimaat en onze economie (de Universiteit Utrecht is een van de grootste werkgevers van de stad). Maar, dan moet er wel huisvesting zijn voor deze studenten en de vele werkende jongeren die geen betaalbaar onderdak kunnen vinden.

Dat het problematisch is een goede kamer te vinden hebben we de afgelopen vier jaar in de raad wel gemerkt. Utrecht scoort slecht op dit onderwerp. Uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting van Kences bleek dat Utrecht op nummer 1 staat met het aantal belangstellenden dat graag in onze stad op kamers wil, maar dit niet kan, omdat het aanbod gewoonweg te krap is. Het aanbod van kamers voor de verhuur in Utrecht moet dus snel worden uitgebreid. Al jaren is er een groot tekort aan woningen en kamers. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting geeft aan dat zo’n 11.000 jonge Utrechters nog huisvesting zoeken, waarvan 5100 studenten. Verwachting is dat, als er niets gebeurt, dit aantal alleen nog maar toeneemt.

Meer nieuwbouw van studentencomplexen is een oplossing, dat steunen we zeer zeker, maar er zijn meer oplossingen. Stadsbelang Utrecht wil bijvoorbeeld dat leegstaande kantoren, maar ook leegstaande kamers (ze zijn er echt!), geschikt worden gemaakt voor kamerbewoning. Jarenlang wordt hier van allerlei kanten op aangedrongen, maar in de gemeenteraad wordt er te weinig aan gedaan. Dat moet anders.

Een andere aanpak is dat verhuurders van kamers niet meer gestraft moeten worden als ze meer dan twee kamers in hun huis willen verhuren. Wie een derde kamer wil verhuren moet een boete betalen en dat vinden wij te gek voor woorden. Verhuurders vertikken dat en daarmee laat de gemeente de kans op uitbreiding van het aanbod aan kamers liggen. Stadsbelang Utrecht stelt dat een flexibeler beleid op dit punt nodig is. Kom op met die gezellige studentenkamers, we hebben ze hard nodig.