Blij met Visie Welgelegen, niet met studentenhuisvesting

Blij met Visie Welgelegen, niet met studentenhuisvesting

Tijdens de commissievergadering Stad & Ruimte van dinsdag 7 oktober jl. is de Stedenbouwkundige Visie Welgelegen besproken. Welgelegen is een buurt in transformatie, bestaande bedrijven, onderwijsinstellingen en een aantal kantoorfuncties van de gemeente Utrecht verlaten het gebied en zodoende komt er ruimte beschikbaar voor herontwikkeling. De ontwikkelstrategie is gebaseerd op het faciliteren van transformatie, marktpartijen kunnen het initiatief nemen.

Stadsbelang is blij met de visie en de wijze waarop deze samen met de bewoners tot stand gekomen is. “Het heeft wel wat lang geduurd, maar dan ligt er ook een goed kader om tot planvorming en uitvoering te komen van herontwikkeling. Op deze wijze kan Welgelegen verworden tot stedelijk woongebied in de luwte, waar het goed leven is”, aldus fractievoorzitter Cees Bos.

TIJDELIJK STUDENTEN HUISVESTEN IN KANTOORPANDEN

Het Utrechtse College kwam op het allerlaatst nog met een aanvulling op de Visie Welgelegen, waarbij zij aangaven voornemens te zijn om twee leegstaande kantoorpanden, Rachmaninoffplantsoen 66 en Ravellaan 1, voor een periode van 5 tot 10 jaar te willen herbestemmen tot studentenhuisvesting. Of de raad hiermee kon instemmen.

RUIMTELIJKE ZORGVULDIGHEID EN MENING BEWONERS IS BELANGRIJK

Nu is Stadsbelang Utrecht geen tegenstander van transformatie, maar wel als deze niet past in de huidige en toekomstige ruimtelijke omgeving. Wat ons betreft dient een transformatievraag te worden getoetst op grond van een goede ruimtelijke ordening. Dit kan in de vorm van een goede ruimtelijke onderbouwing, zoals wordt gebruikt bij een bestemmingsplan. Ruimtelijke zorgvuldigheid en belanghebbendenconsultatie is hierbij randvoorwaardelijk.

Fractievoorzitter Cees Bos: “Als er wordt voldaan aan deze voorwaarden kan er wat ons betreft, in plaats van een tijdelijke herbestemming, net zo goed een definitieve transformatietitel aan gegeven worden. Dan geef je zekerheid aan zowel de eigenaar alsook de huurders. Nu blijkt dat hier geen sprake van is, kan Stadsbelang Utrecht onmogelijk instemmen”.

DE SOEP BLEEK LAUW

Wethouder Jansen gaf in antwoord op vele bezwaren van de aanwezige Utrechtse fracties aan datde soep toch nog niet zo heet was als dat deze werd voorgeschoteld. Voor Rachmaninoffplantsoen 66 was nog helemaal niet duidelijk of de eigenaar studenten wilde huisvesten. Bij de Ravellaan 1 had de eigenaar ook nog niet aangegeven of hij definitief wilde, de mogelijkheden lagen nog open.

De Wethouder heeft Rachmaninoffplantsoen 66 uit het voorstel gehaald. Op het verzoek van Stadsbelang Utrecht, andere functiemogelijkheden voor beide locaties te onderzoeken heeft de wethouder positief geantwoord. Wij wachten verdere voorstellen af.

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.