Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Wordt Utrecht de Griekse gemeente van Nederland?

Zoals bekend, staat onze partij Stadsbelang Utrecht voor Simpel, Duidelijk en Utregs. Wij maken ons sterk voor een zuinige overheid, waar zorg voor elkaar centraal staat. Een overheid die helder en duidelijk communiceert. Op grond van deze drie centrale thema’s beoordelen wij voorstellen, begrotingen en jaarverslagen.

Gezonde boekhouding
Stadsbelang Utrecht heeft altijd een focus op een financieel gezond Utrecht. Een gemeente die hooguit incidenteel meer uitgeeft dan er binnenkomt. Het huishoudboekje moet simpelweg kloppen, er is een begroting nodig die ‘structureel en reëel in evenwicht’ is.

De Burgemeester geeft aan dat Utrecht gezond is, De wethouder Financiën spreekt over een stevige meerjarig sluitende begroting waar hij trots op is. Dat hij gezorgd heeft voor een structurele dekking van tekorten, zoals op de bijstand.

De bank van lening met geleend geld
Wat Stadsbelang Utrecht al jaren doet en het college ook eens moet doen is simpelweg erkennen dat de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is. En dat dit college ook helemaal niet op zoek is om dit evenwicht te realiseren.
Onze kas is grotendeels gevuld met geleend geld en zelfs daar komen we niet mee uit. We hebben jaarlijks een tekort en iets wat jaarlijks terugkomt is simpelweg structureel. Stadsbelang Utrecht wil een gezonde gemeente, die niet meer uitgeeft dan er binnenkomt.

Stadsbelang Utrecht constateert dat de politieke wil ontbreekt bij het huidige college om hiervoor oplossingen te vinden, de structurele inkomsten te vergroten of de kosten te verkleinen. Tijdens de komende verkiezingen kunnen Utrechters hier verandering in aanbrengen. Wij kijken hier met vertrouwen naar uit.

Griekse gemeente van Nederland
De Utrechtse schuldenberg groeit zienderogen. We zijn in nog geen tien jaar meer dan verdubbeld naar een schuld van 1,3 miljard euro! De cijfers tonen een afname van de schuld van 21,5 miljoen, wat een mooi resultaat lijkt. Waar volledig overheen wordt gestapt is dat we ook moeten kijken naar de investeringen die in de pijplijn zitten. We hebben voor 253 miljoen euro aan vervanging- en uitbreidingsinvesteringen gepland, dit moet gefinancierd worden en u raad het al. Dit wordt gedaan met geleend geld! De Utrechtse schuldenlast zal de komende jaren stijgen naar de astronomische hoogte van 1,5 miljard euro! Op deze manier worden we binnenkort de Griekse gemeente van Nederland.
Wat Stadsbelang Utrecht betreft ONACCEPTABEL.

En dan rijst de vraag wat zit er nog meer in het vat? Welke investeringen komen er nog aan. Vanuit dat perspectief heeft Stadsbelang Utrecht ambtelijke vragen gesteld. Hoe ziet de lange termijn investeringskalender eruit? Wat is de meerjarige liquiditeitsplanning? Welke ontwikkeling ziet men als meerjarige financieringsbegroting? De ambtenaren hebben te weinig tijd om hier antwoord op te geven. Stadsbelang Utrecht wil dit stadsbestuur controleren en wordt simpelweg door gebrek aan tijd bij de ambtenaren, niet geholpen.

Stadsbelang Utrecht wil deze overzichten natuurlijk gebruiken om te weten wat de financiële visie is. Waar werken we met zijn allen naartoe? Onze partij wil zich inzetten om meer externe middelen te werven. We willen het college helpen om meer aan fondsenwerving te doen, meer te lobbyen, bij Europa, bij het Rijk, bij Provincie of andere organen.
Als we exact weten waar het om draait, kunnen we ons met z’n allen inzetten om tot een betere financiële basis van de stad te komen, begrotings- en financiering technisch. Het doel is helder, een sluitende begroting, maar ook in controll op de financiering van de investeringen die nodig zijn voor een gezonde groei van de stad.

Zorg voor iedereen
Mevrouw Ferket…… de heer Gilissen……. zelfs meneer Isiets, of wie dan ook in de raad, allemaal zijn we het eens dat mensen met een zorgbehoefte geholpen moeten worden. Dat Utrecht hiervoor een verantwoordelijkheid draagt.
Het heeft er nu alleen sterk de schijn van dat Utrechters die mondig zijn en beschikken over een netwerk die zorg weten te vinden. Geholpen door de buurtteams, krijgen zij de ondersteuning die nodig is.
Het buurtteam heeft nog niet de middelen om de Utrechters die wel hulp nodig hebben, maar niet de juiste route kennen, te vinden. Als deze Utrechters wel in het vizier van de buurtteams komen en in gesprek gaan, leidt dit tot een plaatsje op een wachtlijst. Stadsbelang Utrecht maakt zich hier zorgen over en zal hier in commissieverband aandacht voor gaan vragen.

Werk voor iedereen
Stadsbelang Utrecht was heel blij met de uitgesproken wens van het college om van Utrecht de gemeente te maken met de laagste werkloosheid van Nederland.
We moeten helaas constateren dat we er in de afgelopen drie jaar nog niet in zijn geslaagd om dit ook maar een beetje te worden. De gemeente Utrecht kent op dit moment een werkloosheid van 5,2%, terwijl de provincie Utrecht een werkloosheidspercentage heeft van 4,7%. Voor een regio als Amersfoort geldt dat zij wel onder het gemiddelde van de provincie liggen.
Een stijgend aantal Utrechters maakt gebruik van een bijstandsuitkering. We proberen deze groep mensen te helpen aan werk, alleen zijn we niet heel succesvol geweest. Het door het college voorgestelde experiment om dit te veranderen, lijkt zijn bestaansrecht alleen maar te hebben om de vangnetregeling voor de bijstand te kunnen blijven gebruiken. Da’s geen oplossing, maar een schijnvertoning. Werken aan werk dient het uitgangspunt te zijn. Ook hier komen wij in commissieverband zeker op terug.

Onderwijs voor iedereen, Utrecht kinderrechtenstad
Een goede toekomst begint bij een goede opleiding, dit onderschrijft het college. Het lijkt erop dat het Rijk hier anders over denkt, aangezien de beschikbare middelen hiervoor gaan afnemen. De meest succesvolle leerlingen, zijn degene die de doorsnee vormen. Het gemiddelde niveau is maatgevend voor het aangeboden onderwijs. Ben je “anders”, dan wordt je vooral gezien als lastig. Neem het “kwetsbare kind”, het kind dat ondersteuning nodig heeft in de voor- en vroegschoolse educatie. Die kinderen met behoefte aan extra ondersteunen moeten achter aansluiten, die vallen spreekwoordelijke buiten de boot. Laten we er voor zorgen dat de kreet ‘Utrecht kinderrechtenstad’ waarheid wordt, in plaats van een marketing stunt voor de stad. Daar gaan we het over hebben in commissieverband.

Sporten voor iedereen
Het sportdossier is enorm complex. De eerste conclusie was niet volledig, de tweede conclusie op basis van dezelfde gegevens kreeg geen steun, er komt nu een derde conclusie. Stadsbelang Utrecht wil voor iedereen sporten mogelijk maken, op ieders eigen niveau. De sportnota spreekt van het verleggen van de focus van topsport naar de breedtesport. Het voorgestelde tarievenbeleid sportaccommodaties moet zorgen voor efficiënter gebruik van de faciliteiten. Tijdens verschillende bijeenkomsten is gesproken over de impact op gezondheid en laten we ook niet vergeten wat sport betekent voor het verbinden van Utrechters. Allemaal zaken die een positieve impact hebben voor Utrecht. Wij blijven Sport daarom ook nauwgezet volgen en ondersteunen elk initiatief om de toegankelijkheid voor Utrechters te vergroten.

We kijken uit naar de commissiebehandelingen. Onderwerpen waar wij zeker aandacht voor gaan vragen zijn:
Essentaksterfte. Wat heeft prioriteit, hoe ziet het meerjarenplan eruit, wanneer gaan we hier iets structureels mee doen?
Leefstraten. Goed initiatief, nu doorpakken en komen met een duidelijk plan om dit snel te gaan realiseren.
Willibrordkerk. Hoe kunnen we nu eindelijk eens voorkomen dat garantstellingen niet leiden tot verliezen?
En als laatste het geldmuseum. Het was een pareltje voor de stad Utrecht, nu zijn we het kwijt. Terwijl dit juist een mooie manier was om de jeugd kennis te laten maken met geld. Kennis van geld en hoe ermee om te gaan, moet je tenslotte ook gewoon leren. Stadsbelang Utrecht wil het Geldmuseum terug brengen naar de stad.

Inbreng algemene beschouwingen VJN 2017 uitdeelexemplaar

Recente artikelen

Een extra treinspoor naar Utrecht?

Stadsbelang Utrecht meent dat de eerste plannen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport niet visionair genoeg zijn. Er wordt in de plannen aangehaakt op de bestaande knooppunten. Stadsbelang Utrecht [...]

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Simpel, Duidelijk en Utregs.
  Ontvang Stadsbelang Nieuwsflitsen
  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.
  © 2023 Stadsbelang Utrech Alle rechten voorbehouden
  Gemaakt door Bridge Marketing

  Stadsbelang nieuwsflitsen

  Eens per twee weken ontvangt u een kort overzicht van de belangrijkste updates. Uitschrijven is net zo makkelijk als inschrijven.

  Vriendje van Stadsbelang Utrecht worden

  Vrienden van Stadsbelang Utrecht de manier om Stadsbelang Utrecht te steunen, de partij die er niet alleen is voor de bewoners en ondernemers, maar ook door de bewoners en ondernemers. Stadsbelang Utrecht wil dichtbij haar bewoners staan, want zij maken en zijn de stad.