Zorg voor elkaar, jong en oud, is een verantwoordelijkheid van iedereen (mantelzorg & gemeente)

Lees meer

Reactie op het Rapport Boogers

Stadsbelang Utrecht heeft het rapport Belangenverstrengeling, belangenbehartiging en belangenafweging van Prof. Dr. Marcel Boogers (hierna te noemen Boogers) met aandacht gelezen. Het rapport is in zijn algemeenheid interessant en heeft heldere uitkomsten. Wij zijn er...

Bij onvoldoende inkomen actief aanbieden van bijzondere regelingen en voorzieningen

Lees meer

Voorkomen en genezen van leegstand

Lees meer

Wonen moet voorop staan, niet de winsten

Lees meer

“Gemeente onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor brug over Weerdsingel bij Wolvenplein”

Lees meer