De wachtlijsten op de sociale huurwoningmarkt zijn te lang en nemen toe. Dit mede door de verplichting van gemeenten om asielzoekers met vluchtelingenstatus te huisvesten in corporatiewoningen. Stadsbelang Utrecht wil een oplossing en roept minister Blok op om gemeenten voortaan niet meer te verplichten de huisvesting te gaan verzorgen in sociale huurwoningen.

Fractievoorzitter Cees Bos: “De lucht is er uit. De gemeentelijke plicht tot het verzorgen van huisvesting is goed, maar beter is het om vluchtelingen in vrije sector woningen te huisvesten en niet in woningen waarvoor grote wachtlijsten bestaan.
Van het lage aantal sociale huurwoningen dat vrij komt wordt een deel verkocht, verhuurd tegen vrije sectorprijzen (boven de 710 euro huur), toegewezen aan (sloop)urgenten en asielzoekers met vluchtelingenstatus. De rest, een paar honderd woningen, worden aangeboden via Woningnet. Daar wringt juist de schoen. Want door de toename van het aantal asielzoekers wordt de koek voor gewone Utrechters steeds kleiner.”

Stadsbelang Utrecht stelt voor dat statushouders zonder gezin ondergebracht worden in de vrije sectorwoningen van de woningcorporaties. Deze kunnen ze delen met mede statushouders. Bos:” Op die manier creëren we lucht om de wachtlijsten af te laten nemen. Als we op de huidige voet doorgaan, lopen we het risico op ongewilde onrust tussen bevolkingsgroepen. Laten we dat voorkomen.”

Cees Bos is geïnterviewd voor het programma WNL Opiniemakers. Hier zie je de uitzending van 2 september 2015 vanaf minuut 23.08 http://tvblik.nl/wnl-opiniemakers/2-september-2015