Het nog steeds groeiende aantal Utrechters die afhankelijk zijn van een uitkering of een minimumloon worden genegeerd. Stadsbelang Utrecht wil dat hier veel meer daadkracht, visie en geld aan besteed wordt om deze Utrechters te helpen. Was het in de periode tot 2014 onder PvdA-wethouder Rinda den Besten al niet best, haar opvolger D66-wethouder Victor Everhardt mist geheel de urgentie.

 

Integendeel: armoedebeleid op niveau houden, regelingen vereenvoudigen en hierdoor 1 miljoen euro per jaar besparen! Dat was de opdracht die de huidige coalitie SP, VVD, D66 en GroenLinks zichzelf gaf. Dit terwijl er alle aanleiding was – en nog steeds is – tot extra investeren in armoedebestrijding. De gemeente draagt hiervoor verantwoordelijkheid. In 2015 is gebleken dat het beleid niet leidde tot besparingen en er extra geld nodig was. Maar de broodnodige investeringen bleven uit, Utrechters zitten op de blaren.

 

Armoedebeleid pakt de oorzaak niet aan

Het armoedebeleid van het huidig college is gericht op de gevolgen van de armoede. Stadsbelang Utrecht wil de oorzaken aanpakken. Utrechters die in armoede leven moeten geholpen worden om daar uit te komen, meedoen is het motto. Wij willen zorgen voor begeleiding naar werk, aangezien werkloosheid en bijstand de voornaamste reden is voor armoede.

 

Meedoen moet beloond worden

Utrechters die een inkomen hebben rond het sociaal minimum (circa 1233 euro) kunnen gebruik maken van bijzondere regelingen van de gemeente. Een goed voorbeeld hiervan is de U-pas. Die pas geeft kortingen voor bijvoorbeeld sportdeelname of het bezoeken van een museum. Ook een ziektekostenverzekering voor minima, of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is onder voorwaarden mogelijk. Wij zien nu dat Utrechters die werk vinden net boven het sociaal minimum, meteen alle voordelen van de bijzondere regelingen kwijtraken. Dit geldt zelfs in het geval er bijvoorbeeld 20 euro boven het sociaal minimum wordt verdiend. Dat stimuleert niemand om te gaan werken en moet dus anders. Meedoen moet beloond worden, niet bestraft.

 

Armoede bestrijden

Stadsbelang Utrecht wil dat iedereen meedoet en mee kan doen, armoede moet daarom ook worden bestreden. Met name alleenstaande moeders met kinderen in de schoolgaande leeftijd komen elke maand tekort. Die willen wij tegemoetkomen met bijzondere bijstand. Wij willen dat de gemeente blijft ondersteunen in het geven van spullen zoals fietsen, schoolboeken en lidmaatschappen voor sporten. Stadsbelang Utrecht steunt het pamflet van de directeuren van Sociale Diensten dat gericht is op bestrijding van armoede. We moeten ook af van de schandalige incassopraktijk van het Rijk en de gemeente. We moeten samen werken aan een oplossing, zodat iedereen mee kan blijven doen. Stadsbelang Utrecht wil een betere opvang voor degenen die in financiële problemen (dreigen te) komen. Niet via onpersoonlijke websites, maar via wijkinformatiepunten waar mensen achter de balie of, desgewenst in een spreekkamer, voorlichting kunnen krijgen over alle hulp, bijstand, zorg en werk. Eén vaste begeleider maakt een lange termijnplan en blijft contactpersoon.

Stadsbelang Utrecht wil af van de vele verschillende hulpverleners die soms bij een gezin over de vloer komen. Jongeren met een schuld moeten geholpen worden door samen met de gemeente te werken aan een oplossing.