Armoede, hulp bij een tijdelijk ongenoegen

Utrecht ontkomt niet aan de gevolgen van de crisis. Een groeiende groep Utrechters leeft onder de armoedegrens. Een stijgend aantal bijstandsaanvragen. Stadsbelang Utrecht vindt dat basisvoorzieningen dienen bereikbaar en op orde te zijn. Daarom is Stadsbelang Utrecht van mening dat de beslistermijn over een uitkeringsaanvraag niet langer dan 4 weken hoeft te duren en dat een voorschot sneller te krijgen is.

Voor inwoners die onvoldoende inkomen hebben bestaan regelingen waarvan men niet afweet daarom dient informatie en voorlichting over bijzondere bijstand, andere voorzieningen en gemeentelijke kwijtscheldingsregelingen actief te worden aangeboden.

Stadsbelang Utrecht zet verder in op:

  1. De wachtlijsten voor schuldhulpverlening dienen te worden weggewerkt.
  2. Toegang tot sport, muziek en cultuur moet doormiddel van de U-pas blijvend bereikbaar houden voor gezinnen met een inkomen tot 125% van het wettelijk sociaal minimum.
  3. Voedselbanken krijgen gratis huisvesting aangeboden als zij gebruik maken van gemeentelijk vastgoed.