Niemand buiten sluiten. Het zijn ongelofelijke cijfers: maar liefst 25.000 Utrechters leven onder de armoedegrens. Het aantal bijstandsuitkeringen is opgelopen tot 8500 (eind 2013). Meer en meer mensen maken gebruik van de schuldhulpverlening. Het aantal gedwongen huisuitzettingen neemt toe. Structureel zijn er zo’n 500 Utrechters afhankelijk van de voedselbank. Het is duidelijk: Utrecht ontkomt niet aan stijgende armoede. Stadsbelang Utrecht trekt zich dat aan en vindt dat niemand buiten de boot moet vallen. Daarom zet onze partij er op in dat zoveel als mogelijk voorzieningen voor iedereen bereikbaar blijven. Neem de U-pas, die biedt veel mensen voordelen zoals kortingen op lidmaatschappen voor sportclubs en muziekverenigingen. Wat ons betreft moet iedereen met een inkomen tot 125% van het wettelijk sociaal minimum er gebruik van kunnen maken.

Een ander belangrijk punt is dat wie een beroep moet doen op een uitkering daar ook snel zekerheid over heeft. We zijn daarom voor een verkorting van beslistermijn van een uitkeringsaanvraag naar maximaal 4 weken. De gemeente moet ook actiever worden met het verlenen van bijzondere bijstand voor degenen die in grote problemen komen.

Om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen is het ook goed als er meer wordt gedaan aan voorlichting over bestaande voorzieningen en gemeentelijke kwijtscheldingsregelingen. En wie desondanks alles toch nog in de schuldhulpverlening terechtkomt moet daar direct een beroep op kunnen doen: geen wachtlijsten.
En volgens ons bijna overbodig om te vermelden, maar voedselbanken worden gratis gehuisvest. Dat is buiten kijf.