Wim Oostveen doet aangifte tegen VVD raadslid Willem Buunk wegens laster en enkelvoudige belediging. Dit nadat Buunk Oostveen beschuldigd heeft dat er ‘een onvervalste belangenverstrengeling is in je rol als ondernemer en je rol als raadslid’.

Raadslid Oostveen: “Na een uitgebreid onderzoek heeft de commissie partiële integriteit in februari uitgesproken dat er geen sprake is van belangenverstrengeling in mijn functie als raadslid. Er is in de tussentijd niets veranderd. Dat nu juist vertrekkend VVD raadslid Buunk, een ervaren collega, dit punt weer oprakelt, verbaast ons.”

Op initiatief van Stadsbelang Utrecht hebben er gesprekken plaatsgevonden met Buunk en de VVD fractievoorzitter Dimitri Gillissen. Dit met als doel de beschuldiging van tafel te krijgen dan wel een verklaring van de VVD fractie dat ze afstand nemen van de beschuldiging van Buunk. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een ultimatum van zondagavond 21.00 uur, waaraan geen gevolg is gegeven.

Stadsbelang Utrecht fractievoorzitter Cees Bos: “Het is een basaal recht om als rechtspersoon je beklag te mogen doen over het disfunctioneren van het openbaar bestuur en gemeentelijke afdelingen. Maar als raadslid moet je zwijgen als dit disfunctioneren je zakelijk belang raakt. Daar is Stadsbelang Utrecht het mee eens en daar houden we ons ook aan. Maar dat betekent niet dat Wim Oostveen, bestuurder van Ovast, een van de bedrijven van de dochters Oostveen, niet openlijk mag spreken. Als raadslid onthoudt hij zich van beleidsbeïnvloeding en besluitvorming over zaken die zijn belangen direct of indirect kunnen raken. Als bestuurder van een rechtspersoon heeft hij de volledige vrijheid om raadsleden aan te spreken, als maar duidelijk is vanuit welke hoedanigheid dit doet.”

Oostveen communiceert per mail en geeft altijd duidelijk aan dat hij dit doet als bestuurder van de onderneming, niet als raadslid. Dit is aan alle fracties medegedeeld.