Selecteer een pagina

Wijkambitie en leefbaarheid

Wijkraden vervullen een nuttige functie als snuffelpalen voor vragen en behoeften van inwoners in de wijken. Utrecht moet beter luisteren naar de gevraagde en ongevraagde adviezen. De geoormerkte Leefbaarheidsbudgetten voor de wijken blijven bestaan, hierop zal niet worden bezuinigd.