“Het college is horende doof en ziende blind”

 

 

Lees meer

Schriftelijke vragen ‘Integratie statushouders?’

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft recent een rapport uitgebracht: ‘Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten’. De conclusies uit dit rapport roepen bij Stadsbelang Utrecht veel vragen op. In het bijzonder over hoe de situatie in...

Bos:” Op die manier creëren we lucht om de wachtlijsten af te laten nemen.”

Lees meer