Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft recent een rapport uitgebracht: ‘Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten’. De conclusies uit dit rapport roepen bij Stadsbelang Utrecht veel vragen op. In het bijzonder over hoe de situatie in Utrecht is. De stad was niet in het onderzoek betrokken.

Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat asielzoekers met een verblijfsvergunning in Nederland nauwelijks aan het werk komen. Na een verblijf van twee jaar in Nederland heeft slechts een kwart van de asielmigranten een betaalde baan van meer dan acht uur per week. Na vijf jaar is dat ongeveer de helft.

Veel statushouders, zoals asielmigranten ook worden genoemd, hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie en lopen de achterstand op andere groepen in de maatschappij heel langzaam in, zo stelt het CPB. Het CPB zegt in het rapport dat er moet worden voorkomen dat een grote groep statushouders langdurig afhankelijk wordt van de bijstand. Tot nu toe is dat niet voldoende gelukt.

Wat verder naar voren komt is dat bij asielmigranten de geregistreerde criminaliteit onder jonge alleenstaande mannen hoger is dan bij de rest van de bevolking.

De vraag is of deze uitkomst ook representatief is voor Utrecht. Daarom hebben we als fractie vragen gesteld aan het collegebestuur van de stad. We willen onder andere weten hoeveel statushouders er in de stad zijn, of ze werk hebben en of ze betrokken zijn bij criminele daden.

 

[pdf-embedder url=”https://stadsbelangutrecht.nlwp-content/uploads/2016/02/vragentemp.pdf”]