Utrecht heeft 340.000 inwoners, waarvan er 81.000 inwoners in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern wonen. Een stadswijk als deze, zo groot als Leeuwarden, dient voorzien te zijn van goede voorzieningen en faciliteiten. Dit blijkt vooralsnog niet het geval. Waar het voorzieningen betreft ligt de focus van dit college op de stad Utrecht, exclusief Leidsche Rijn Vleuten/De Meern. Een doorn in het oog van Stadsbelang Utrecht. Bezorgde burgers uit het nieuwste gedeelte van Utrecht trekken hierover namelijk regelmatig bij de fractie aan de bel.Politiebureau Leidsche Rijn Stadsbelang Utrecht

Bij de basisuitrusting van zo’n groot gebied hoort een fatsoenlijk politiebureau, dat goed bereikbaar is voor bewoners. De criminaliteit in Leidsche Rijn is lager dan het landelijk gemiddelde, toch stijgt ze in de afgelopen periode gemiddeld 7 procent per jaar. Dit is een realiteit om rekening mee te houden. Veel inwoners moeten, als zij een melding doen, ellenlang wachten op de politie. Wij horen van burgers dat het moeilijk is om aangifte te doen op het politiekantoor aan de Burgemeester Middelweerdbaan.

Beperkte openingstijden

Belangrijkste oorzaak volgens Stadsbelang Utrecht: de beperkte openingstijden van het politiebureau in Leidsche Rijn. Waar politiebureau Paardenveld 24/7 toegankelijk is, is politiebureau Leidsche Rijn/ Vleuten De Meern open van maandag t/m zaterdag van 08:30 uur tot en met 17:00 uur en op zondag gesloten. Buiten openingstijden kunnen burgers er niet terecht. Er zijn buiten openingstijden wel politiemedewerkers aanwezig die burgers bij noodgevallen via de intercom te woord kunnen staan. Voor een aangifte of andere op het bureau af te handelen zaken, verwijst de gemeente burgers naar politiebureau Paardenveld. Een vreemde gang van zaken.

Cees Bos: “Ik ben benieuwd hoe een Utrechter uit de binnenstad zou reageren als hij of zij voor een aangifte wordt verwezen naar politiebureau Leidsche Rijn. Het is bespottelijk dat Leidsche Rijners in hun eigen wijk, die qua oppervlak de grootste is van Utrecht, een deel van de week niet terecht kunnen bij de politie! En die dienstverlening door de intercom is een lachertje. Als er toch politiemedewerkers aanwezig zijn, waarom kunnen burgers hen dan niet spreken aan de balie? De politiepost in Leidsche Rijn moet net als politiebureau Paardenveld 24 uur per dag geopend zijn.”

Stadsbelang Utrecht zal bij de behandeling van de Voorjaarsnota hierover een motie indienen.